Uutiset |

Vuoreksen koulukeskuksessa vietetään harjannostajaisia

Vuoreksen uusi koulukeskus on ehtinyt harjakorkeuteensa. Kaikkiaan yli 1200 oppilaan koulukeskus otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset alaluokkien oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä uusissa tiloissa syksyllä 2013. Myös päiväkoti aloittaa toimintansa.

Koulukeskus rakennetaan Vuoreksen keskuspuiston viereen, Mäyrämäenkadun ja Vuoreksen puistokadun risteykseen. Ensimmäisenä valmistuvat alakoulun oppilaiden luokka- ja ruokailutilat, päiväkoti, esiopetustilat sekä hyvinvointineuvolan ja hammashoidon tilat, jotka ovat valmiina kesä-heinäkuun vaihteessa 2013.

Liikuntahalli saadaan käyttöön vuoden 2013 lopussa. Koulukeskuksen rakentaminen jatkuu tämänkin jälkeen, ja koulutalo laajenee tulevina vuosina koko peruskoulun kattavaksi. Myöhemmin valmistuvat muun muassa yläkoulun luokkatilat, auditorio, erikoisluokkia sekä kaikkia käyttäjiä palvelevia yhteistiloja.

Kun koulukeskus on valmis, sinne mahtuu kaikkiaan noin 1200 oppilasta. Oppilaiden lisäksi koulukeskuksessa työskentelee enimmillään noin 100 aikuista päiväkodin, koulun tai terveydenhuollon palveluissa.

Tilat joustavat käytön mukaan

Koulukeskuksessa aloittavien luokkien määrään vaikuttaa se, miten nopeasti asukkaat muuttavat Vuorekseen ja koulupalvelujen kysyntä alueella kasvaa.

Koulukeskus on suunniteltu niin, että päivähoidossa ja esiopetuksessa käyvät lapset sekä eri-ikäiset koululaiset sijoittuvat eri osiin rakennusta ja piha-alueita. Rakennuksen keskellä sijaitsevat yhteiset aula-, ruokala-, monitoimi- ja audiotoriotilat, jotka ovat tarvittaessa koko talon väen käytössä. Lähellä sijaitsevaan Vuoreksen keskuspuistoon suunnitellaan lähiliikunta-aluetta, kun puistoa rakennetaan. Alue on päivisin koulun käytössä.

Tavoitteena on, että koulukeskus toimii koko kylän keskuksena ja että sen tiloja käytetään mahdollisimman paljon myös iltaisin ja viikonloppuisin eri-ikäisille asukkaille suunnattuun harrastus- ja muuhun toimintaan. Mahdollisuuksia tähän tuovat koulukeskuksen aula, monitoimitila sekä erikoisluokat kuten teknisen työn, kotitalouden ja tekstiilityön tilat. Suuri, 900 m2:n kokoinen liikuntahalli tarjoaa hyvät mahdollisuudet esimerkiksi sisäpallolajien pelaamiseen, ja siellä pystytään järjestämään myös pienlajien turnauksia.

Energiatehokas rakennus on osa oppimisympäristöä

Ekologisuus on Vuoreksen yhtenäiskoulussa keskeinen teema sen valmistuttua. Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät talon toiminnassa päiväkodista yläkouluun saakka. Opetuksessa voidaan käyttää entistä enemmän tutkivan ja havainnollisen oppimisen menetelmiä.

Hankeinsinööri Antti Lakka Tampereen Tilakeskuksesta kertoo, että koulukeskuksen rakennus tarvitsee kaukolämpöä ja sähköä noin kolmanneksen vähemmän kuin vastaava uusien vuonna 2012 voimaan astuvien määräysten mukainen rakennus.

Lisäksi rakennukseen sijoitetaan käyttäjän toivomuksesta uusiutuvan energian ja uusien ratkaisujen demonstraatiojärjestelmiä, joiden avulla voidaan esitellä ilmastonmuutosta torjuvia uusia ratkaisuja koululaisille, henkilökunnalle ja muille rakennusta käyttäville. Näitä järjestelmiä ovat aurinkopaneeli, tuulivoimala ja kuivakäymälä. Tarkoituksena on, että koulu käyttäisi toiminnassaan vihreää sähköä.

Rakennus tuottaa koulun tarpeisiin tietoa mm. kaukolämmön, sähkön ja veden käytöstä, omasta energian tuotannosta sekä mahdollisuuksien mukaan jätteiden tuotosta. Tavoitteena on suhteellisen yksinkertainen reaaliaikainen tieto, joka on luettavissa koulun www-sivuilla ja mahdollisesti koulun seinällä näyttötaulussa. Tietoa voidaan käyttää osana oppimista.