Uutiset |

Vuoreslaiset tyytyväisiä asuinalueeseensa

Vuoreslaiset ovat pääosin tyytyväisiä asuinalueeseensa ja ovat sitä myös valmiita suosittelemaan muille. Selvä enemmistö uskoo myös jäävänsä asumaan Tampereen uuteen kaupunginosaan Vuorekseen. Asukastyytyväisyys on hyvä ottaen huomioon sen, että kaupunginosa rakentuu edelleen.

Tulokset selviävät Tampereen kaupungin Vuores-hankkeen teettämästä asukastutkimuksesta, jonka toteutti Innolink Research Oy. Tutkimuksessa kerättiin tietoa Vuoreksen asukkaiden tyytyväisyydestä ja tarpeista alueen palveluihin sekä asumiseen liittyen. Huhtikuussa 2013 toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 110 Vuoreksessa asuvaa henkilöä.

Vastaajista 89 prosenttia kokee Vuoreksen vastanneen heidän odotuksiaan asuinpaikkana melko tai todella hyvin. 93 prosenttia vastaajista voisi ehdottomasti tai mahdollisesti suositella Vuoresta asuinpaikkana muille tähänastisten kokemuksiensa perusteella.

Peruspalveluissa onnistuttu

Tutkimukseen vastanneet asukkaat pitävät Vuoresta lapsi- ja perheystävällisenä, turvallisena, rauhallisena, luonnonläheisenä ja ekologisena alueena. Vastaajien mielestä Vuoreksessa on onnistuttu parhaiten peruspalveluissa kuten päivähoidossa, mahdollisuudessa yhdistää työ ja asuminen sekä taiteen näkymisessä.

Vastaajien kritiikki kohdistui eniten joukkoliikenteeseen ja erityisesti heikkoihin aamu- ja iltayhteyksiin. Tältä osin yhteydet ovat kuitenkin jo parantuneet tutkimuksen teon jälkeen, sillä linja 5:n kesäaikatauluihin on lisätty aamu- ja iltavuoroja vastaajien toiveiden mukaisesti. Palveluista kehitystä toivottiin vapaa-ajan ja kaupallisiin palveluihin: Vastaajat odottivat erityisesti liikuntahallia, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa, sekä liikuntapuistoa, jonka ensimmäinen vaihe valmistuu 2014.

Tutkimuksen mukaan alueelle on muutettu pääosin Tampereen sisältä ja etenkin Hervannasta. Alue on houkuttanut varsinkin keskustassa ja Hervannassa työssäkäyviä. Lähikuntien lisäksi tulijoita on kauempaakin, kuten pääkaupunkiseudulta.

Vuores näyttää kiinnostavan kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia. Kuitenkin enemmistö nykyisistä asukkaista on nuorehkoja: vastanneista 66 prosenttia on 18–45-vuotiaita.

Jätteiden putkikeräys sai vuoreslaisilta hyvät arviot

Vuoreksen asukkaiden kokemuksia ja suhtautumista jätteiden putkikeräykseen on tutkittu tammi-helmikuussa 2013. Jätteiden putkikeräysjärjestelmä sai asukkailta kokonaisuudessaan paremmat arviot kuin perinteinen jätteidenkeräys.

Keräyksen toimivuus arvioitiin molempien keräystapojen osalta samaksi. Keräyspaikan ulkonäkö ja siisteys saivat huomattavasti paremmat arviot, ja haju- ja meluhaittoja pidettiin selvästi vähäisempänä.

Huomionarvoista on se, että vastaajista yli 70 prosenttia koki putkijärjestelmän innostaneen jätteiden lajitteluun. Osa vastaajista piti syöttöputken luukkua ja syöttölokeroa liian pienenä, kun taas osan mielestä lokeroon mahtuvien 20 litran pussien käyttö on ollut tottumiskysymys. Osa koki lumen ja pakkasen haittaavan syöttöputken toimintaa.

Sadan käyttäjän vastaukseen perustuvan tutkimuksen teetti Pirkanmaan Jätehuolto ja sen toteutti Innolink Research Oy.