Uutiset |

Kommentoi kaupungin hyvinvointipalveluverkon suunnittelua

Tampereen kaupunki kerää asukkailtaan näkemyksiä kaupungin hyvinvointipalveluiden palveluverkon suunnitteluun. Kyse on lähinnä päiväkotien, koulujen, kirjastojen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ikäihmisten palvelujen sijainnista ja tarpeesta parina seuraavana vuosikymmenenä.

Kuntalaiset voivat vastata lomakekyselyyn internetissä olevan Valma-valmistelufoorumin kautta. Vastausaika päättyy 5. joulukuuta. Vastauksia pyydetään palveluverkkosuunnittelun periaatteista, palveluiden jaottelusta ja sähköisistä palveluista.

Palveluverkkosuunnittelun periaatteet ovat vuodelta 2009, jolloin kaupunki laati edellisen kerran vastaavanlaisen suunnitelman. Kuntalaisilla on mahdollisuus valita mielestään tärkeimmät asiat, joilla suunnittelua viedään eteenpäin. Ehdolla ovat muun muassa kuntalaisnäkökulma, palvelujen saavutettavuus, yksityisen palvelutuotannon huomioiminen ja taloudelliset resurssit.

Niin ikään kaupunki kaipaa suunnittelun pohjaksi mielipiteitä siitä, mitä palvelua tulisi järjestää lähipalveluna, mitä aluepalveluna ja mitä keskitettynä palveluna. Lähipalvelu on helposti saavutettavissa, koska sitä käytetään lähes päivittäin. Aluepalvelu vaatii hieman laajemman asiakaspohjan ja palveluun tulee päästä esimerkiksi julkisella kulkuneuvolla. Keskitetyt palvelut vaativat työntekijöiltä erityisosaamista ja palvelujen käyttäjät tulevat laajalta alueelta.

Tampereen kaupungin palveluverkkosuunnittelussa mietitään myös sitä, minkälaisia palveluja kuntalaiset voisivat käyttää sähköisesti. Vastauslomakkeessa on esitetty vaihtoehtoina muun muassa ajanvarauspalvelua, sähköistä palautteenantomahdollisuutta, keskusteluryhmiä ja palvelukarttoja.

Palveluverkon periaatteita, palvelujakoa ja sähköisiä palveluja työstetään jo tämän syksyn aikana alueellisen vuorovaikutuskanavan Alvarin kokoontumisissa. Myös muita osallistumisen kanavia otetaan käyttöön valmistelun edetessä.

Palveluverkkokysely Valma-valmistelufoorumissa