Uutiset |

Isokuusen ensimmäinen asemakaava vahvistui

Vuoreksen Isokuusen keskustan aloituskorttelien ja länsiosan (kartta nro 8466) asemakaava on saanut lainvoiman.

Asemakaavassa on viisi puukerrostalorakentamiselle varattua keskustakorttelia, läntinen pientalopainotteinen asuinalue sekä niiden välinen puistoalue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Alue sijaitsee Särkijärven ja Virolaisen välissä. Alue on rakentamatonta mäkistä metsämaastoa, jonka läpi kulkee Vuoreksen puistokatu. Ranta-alue on erotettu omaksi asemakaavakseen.

Keskustakortteleissa rakennusoikeutta on yhteensä 36 600 kerrosneliömetriä ja länsiosassa 42 750 kerroneliömetriä. Arvioitu asukasmäärä on yhteensä 1500, josta keskustassa noin 850 ja länsiosassa noin 650.

Koko Isokuusen alueen asemakaavoitus etenee vaiheittain. Nyt voimaan tullut asemakaava on Isokuusen ensimmäinen.

Vuoreksen osayleiskaavassa Isokuusi on osoitettu osin kerrostaloalueeksi ja osin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueelle on osoitettu julkisia ja lähipalveluja ja sitä ympäröivät kaupunkipuisto- ja lähivirkistysalueet. Kaikkiaan Isokuuseen voi sijoittua yhteensä yli 4000 asukasta.

Isokuusen asuinalueesta suunnitellaan arkkitehtuuriltaan yhtenäistä pääosin puusta rakennettua aluetta. Osa keskustan suunnittelualueesta toteutetaan kumppanuuskaavoituksena. Isokuusesta tavoitellaan hiilineutraalia aluetta, jossa energia- ja materiaalitehokkuus, energiajärjestelmät, elinkaariajattelu ja ekologiset elämäntavat otetaan huomioon suunnittelun alusta asti.

Isokuusen ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.10.2013. Kaavasta ei tehty yhtään valitusta.

Voimaan tulleen asemakaavan aineistot.