Uutiset |

Vehmaisten koulun oppilaat käyvät koulua Vuoreksessa vuoteen 2016 asti

Tampereen kaupungin tiedote

Vehmaisten koulun 3.–6.-luokkien oppilaat jatkavat koulunkäyntiään Vuoreksen koulussa siihen saakka, kunnes Vehmaisten uusi koulurakennus valmistuu. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 12.12.2013.

Vehmaisten koulun 3.–6.-luokkien oppilaita kuljetetaan Vuoreksen kouluun lukuvuosien 2014–2015 ja 2015–2016 ajan. Toisen luokan oppilaiden opetus järjestetään Vehmaisten koululla, jos esi- ja alkuopetusta varten löydetään riittävät tilat.

Lautakunta päätyi jatkamaan oppilaiden kuljettamista Vuorekseen, koska Vehmaisten koulun siirtokelpoisiin tiloihin ei voida järjestää tarvittavia liikunnan ja teknisen työn aineopetustiloja eikä ruokailutiloja. Lisäksi ongelmana ovat turvallisuusriskit, joita kokonaan uuden koulun rakennustyömaan käynnistyminen aiheuttaisi Vehmaisten koulun tontilla. Myös Vehmaisten koulun henkilökunta on tässä tilanteessa pitänyt koulunkäynnin jatkamista Vuoreksen koulussa parempana vaihtoehtona.

Sisäilmaongelmien vuoksi Vehmaisten koulun 3.-6. luokkien oppilaat ovat käyneet koulua uudessa Vuoreksen koulussa lokakuusta lähtien. Koulun nuoremmat oppilaat siirtyivät oman koulun tontilla jo olevaan siirtokelpoiseen rakennukseen. Alun perin suunniteltiin, että Vehmaisten koulun tontille tuotaisiin ensi syksyksi lisää siirtokelpoisia tiloja, jolloin myös Vuoreksen kouluun sijoitetut ryhmät olisivat voineet palata omaan lähikouluunsa. Siirtokelpoiseen tilaan, joka on tarkoitettu lyhytaikaiseen tarpeeseen, ei kuitenkaan ole mahdollista saada liikuntasalia, teknisen työn luokkaa eikä ruokasalia.