Uutiset |

Katujen ja puistojen rakentaminen jatkuu eri puolella Vuoresta

Tampereen kaupunki jatkaa Vuoreksen kunnallistekniikan, katujen ja puistojen rakentamista kuluvan vuoden aikana eri puolilla kaupunginosaa. Rakentamisen kohteita on kuvattu tarkemmin alla. Suunnitelma voi kuitenkin muuttua, koska se on riippuvainen muun muassa kaupungin taloudellisesta tilanteesta sekä asuinrakentamisen edistymisestä.

Alkukesällä pyritään työstämään Vuoreksen puistokadun länsipuolen reunoja Vuoreskeskuksessa. Tarkoitus on asentaa reunakiviä, istuttaa puita sekä asvaltoida jalkakäytäviä. Lopullisesti pintarakenteet voidaan viimeistellä, kun kaikki puistokadun varren tontit ovat rakentuneet Vuoreskeskuksessa.

Virolaisen ja Särkijärven väliselle alueelle sijoittuvan uuden asuinalueen, Isokuusen, kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen aloitetaan syksyllä. Isokuusen keskusta-alueelta pientalovaltaiselle Harjanteelle johtavan Tervassillan rakentaminen on myös käynnistymässä syksyllä.

Virolaista vastapäätä, jätteiden putkikeräyksen koonta-aseman vierelle sijoittuvan liikuntapuiston pohjarakennustyöt jatkuvat syksyyn, jolloin liikuntapuiston ensimmäinen vaihe on valmistumassa.

Keskuspuistoon on tarkoitus toteuttaa vuonna 2014 Virolaisentien led-valaistus sekä korttelialueiden ja puiston välille rakentamisaikaisia hulevesijärjestelmiä.

Mäyränmäkeen on suunniteltu asennettavaksi lopullinen valaistus, joka toteutetaan led-tekniikalla. Myös Mäyränmäenkadun pintarakenteita on tarkoitus viimeistellä reunakivien sekä jalkakäytävän ja pyörätien osalta.