Uutiset |

Vuoreksen Isokuusen itäosan asemakaavoitus alkaa

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen Vuoreksen Isokuusen asuinalueen itäosan asemakaavoitus alkaa. Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.–27.3.2014. Siinä kerrotaan asemakaavan tavoitteista, työn etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista.

Kaavoitusohjelman mukaan Isokuusen itäosaan tavoitellaan 15 000 kerrosneliömetrin laajuista pientaloaluetta, jossa pientaloasuntoja olisi noin 100. Luonnonläheisellä, pikkukaupunkimaisella asuinalueella halutaan kehittää puutalorakentamista muun Isokuusen tapaan. Alueelle on asetettu myös energiatehokkuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.

Alue sijaitsee Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään Vuoreksen puistokadun eli alueen pääkadun ja joukkoliikennereitin läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria, ja siihen kuuluu Isokuusen itäosan lisäksi viheralueita. Kaava-alue ulottuu Virolaisen rantaan asti, jotta kaavassa voidaan osoittaa virkistysyhteydet sekä tutkia palstaviljelmien laajentamismahdollisuutta ja koirapuiston sijoittamista alueelle.

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, kuusimetsävaltaista lehtoa. Maastossa on korkeuseroja. Metsäalueilla on luontoarvoja, kuten lehmuslehtoja, purouoma ja metsäluhta. Asemakaavoitettavan alueen läheisyydessä ja osin sen kautta kulkee ulkoilureittejä.

Isokuusen alueelle on tehty yleissuunnitelma, minkä pohjalta tehdään varsinaiset asemakaavat. Alueen rakentamien alkaa keskustasta, joka asemakaavoitettiin ensimmäiseksi. Isokuusen alue jakautuu luontevasti pikkukaupunkimaiseen keskusta-alueeseen ja sitä ympäröiviin kyliin. Rakennettavien alueiden tehokkuus kasvaa reunoilta kohti keskustaa Vuoreksen puistokadun varressa.

Isokuusen itäosan asemakaavatyö on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana siten, asemakaavaluonnos olisi nähtävillä keväällä ja luonnos syksyllä.

Kuulutuksen kautta nähtävillä oleva aineisto