Uutiset |

Vuoreksen Isokuusen katusuunnitelmia nähtävänä

Tampereen kaupungin tiedote

Vuorekseen rakennettavan Isokuusen alueen keskustan ja länsiosan katusuunnitelmia on nähtävänä ja kommentoitavana maaliskuun 2014 loppuun saakka. Isokuusi sijaitsee lähellä Särkijärveä, Vuoreksen puistokadun molemmin puolin. Tulevalla 4000 asukkaan alueella painottuvat puurakentaminen ja ekologisuus. Alueelle tulee puukerrostaloja ja -pientaloja sekä puisia liikerakennuksia.

Keskustassa pihakatuja

Isokuusen puukerrostalokeskustan nähtävillä olevia katuja ovat Honkakuusenkatu, Jälsikuja. Nilakuja, Mantokuja, Lustokuja ja Aihkinkatu. Honkakuusenkatu ja Aihkinkatu ovat Vuoreksen puistokadusta länteen erkanevia tonttikatuja ja kujat kortteleiden välissä sijaitsevia nupukivipäällysteisiä pihakatuja, jotka päätyvät Sydänpuunaukiolle. Pihakaduille tulee puita, istutuksia ja penkkejä. Pihakaduilla jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus, ja ajoneuvojen on väistettävä jalankulkijoita. Nopeusrajoitus on 20km/h. Parkkipaikkoja on Aihkinkadun päässä sijaitsevalla pysäköintialueella ja Honkakuusenkadun varrella. Molemmilla kaduilla on myös yhdistetyt kevyen liikenteen väylät.

Honkakuusenkatu jatkuu Tervassillan kautta Isokuusen länsi- ja eteläosaan Harjanteen alueelle. Tervassiltasta tulee noin 42 metriä pitkä ja 10,5 metriä leveä puusilta. Länsiosan kaduista ovat nähtäville valmistuneet Tervaskadun, Janhuskujan, Jouhinkadun, Karstinkadun ja Pirunpellonpuiston kevyen liikenteen väylien katusuunnitelmat. Tervaskadun itäreunalla on yhdistetty kevyen liikenteen väylä, ja kadun pohjoispää on kivetty. Kadun reunaan istutetaan puita. Janhuskujan sekä Jouhinkadun keskellä on pienet katuaukiot istutuksineen.

Katuja aletaan rakentamaan Isokuuseen syksyllä 2014. Isokuusen Harjanteen alueen pohjoisosan katusuunnitelmat laaditaan syksyllä, ja ne ovat valmiit alkuvuodesta 2015.

Puukaupunki ja kansanperinne näkyvät katujen nimissä

Isokuusen puukaupunki-idean on haluttu näkyvän katujen nimissä. Nimiä on haettu Isokuusen alueen luonnonpiirteistä ja suomalaisesta kansanperinteestä.

Tervas-, Karsti-, Aihki-, Janhus- ja Jouhin-nimet viittaavat vanhoihin isoihin havupuihin. Honkakuusenkatu yhdistää vanhojen männiköiden ja kuusikoiden alueet. Honkakuusi on tarkoittanut vanhaa kuusta, vaikka honka nykyisin tarkoittaa isoa mäntyä. Puukerrostalokorttelin kujat saavat nimet puun poikkileikkauksen osista: nila-, jälsi-, manto- ja lusto. Puun kuoresta päin lukien osat ovat kuori, nila, jälsi, pintapuu eli manto ja sydänpuu. Sydänpuussa ja pintapuussa on erotettavissa vuosilustot eli puun kasvun vuosirenkaat. Puukerrostalokorttelin aukio on nimetty puun poikkileikkauksen keskikohdan mukaan Sydänpuunaukioksi.

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat