Uutiset |

Västinginmäen kaavoitus

Nähtäville on kuulutettu asemakaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava nro 8587 koskien: 

VUORES, VÄSTINGINMÄKI I, (TRE:920/10.02.01/2015)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville 19.2–12.3.2015 väliseksi ajaksi. Se on nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B ja internetissä osoitteessa www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus.html

Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana 12.3.2015 mennessä os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Puutarhakatu 6, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi

Tiedustelut kaava-asioissa: Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, puh. (03) 565 64400, palvelupiste.frenckell@tampere.fi