Uutiset |

Vuoreksen Aurinkorinteen asuinalueen asemakaava etenee

31.3.2015 kello 20:21

Tampereen Vuorekseen kuuluvan Isokuusen alueen itäosaan tulee Aurinkorinne-niminen pientalovaltainen asuinalue. Alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 31.3.2015. Asemakaava etenee nyt kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Suunnittelualue sijaitsee noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta Vuoreksen puistokadun itäpuolella, Virolaisen alueesta pohjoiseen. Asemakaava-alue on rakentamaton.

Aurinkorinteen kaava-alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Viheraluetta on kaava-alueesta yli puolet. Korttelien rakennusoikeus on ehdotuksessa yhteensä noin 29 000 kerroneliömetriä ja arvioitu asukasmäärä noin 500 henkeä.

Asuntoalue lisää omakotitonttien ja muiden pientaloasuntojen tarjontaa Vuoreksessa ja Tampereella. Alueen tuleva rakennuskanta on monipuolinen, sillä se tarjoaa asumista erityyppisissä pien-, omakoti- ja kerrostaloissa.

Aurinkorinteen alueella toteutetaan Isokuusen puukaupunkiajatusta. Pientalovaltaisella alueella puun käyttäminen on luontevaa.

Kaavan toteuttaminen tuottaa arviolta hieman yli 200 asuntoa, joista kerrostalo-asuntoja noin 87 ja kytkettyjä tai erillispientaloasuntoja 51 sekä omakotitontteja 66 kappaletta.

 

Teksti: Anna-Leea Hyry
Lisätietoja

 

Va. asemakaavapäällikkö

Elina Karppinen

Puhelin 040 800 4908

 

Kaavoitusarkkitehti

Minna Kiviluoto

Matkapuhelin 040 801 6951