Uutiset |

Vuoreksen rakentaminen jatkuu kiivaana

Rakentaminen jatkuu kiivaana eri puolella Vuoresta. Kerros- tai rivitaloja rakennetaan 10 korttelissa, ja työt käynnistetään pian arviolta 6 korttelissa. Omakotitalojen työmaita on lähtenyt käyntiin Isokuusen Harjanteen eteläpuolella, ja osaa Koukkurannan omakotitaloista viimeistellään vielä. Harjanteen pohjoisosan omakotitontit tulevat hakuun syksyllä 2015. Mukana on myytäviä omakotitontteja vuokratonttien lisäksi.

Kesän 2015 aikana Vuorekseen valmistui kerrostaloja kahteen kortteliin ja rivi- tai paritaloja neljään kortteliin. Vuorekseen on jo jonkin aikaa valmistunut eniten asuntoja kaikista Tampereen uusista kaupunginosista. Tällä hetkellä Vuoreksessa asuu noin 1500 asukasta.

Kesällä rakennettu Isokuusen ja Rimmin katuja

Heinäkuun 2015 lopussa on valmistunut alkuosa Rimmin asuinalueen kaduista ja kunnallistekniikasta, ja alueen kerrostalotontit alkavat pian rakentua. Rimmi sijoittuu Vuoreskeskuksen pohjoispuolelle liikuntapuiston läheisyyteen.

Isokuusen asuinalueen alkukorttelien kunnallistekniikka, kadut ja puusilta on saatu valmiiksi kesällä 2015 ja kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu pientalovaltaisen Harjanteen pohjoisosassa. Vaiheittain rakennettavan Havulaakson puiston toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Kesällä on myös jatkettu Vuores-aukion väliaikaisen ilmeen työstämistä. Lopullisesti Vuores-aukio valmistuu vasta kun sitä ympäröivät palveluille varatut korttelit ovat rakentuneet kokonaan.

Vuoreksen katuja viimeistellään asvaltoinnilla ja reunakiveyksillä sitä mukaa kuin asuinkorttelit valmistuvat. Myös Keskuspuiston reunan puhdistavat viherpainanteet toteutetaan, kun viereiset asuinkorttelit ovat rakentuneet. Keskuspuiston kiveyksiä ja valaistusta viimeistellään myöhemmin.