Uutiset |

Anna palautetta Vuoreksen puistojen ja katujen kesäkunnossapidosta

Miten puistojen ja katujen kunnossapidossa onnistuttiin kesäkaudella 2015? Olivatko viheralueet roskattomia ja viihtyisiä, ja mikä oli kalusteiden ja katupäällysteiden kunto? Vastaamalla verkkokyselyyn voi antaa palautetta kaupungille. Kysely on avoinna 26.10.–15.11.2015 ja siihen pääsee osoitteesta http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/katujen-rakentaminen-ja-kunnossapito/katujen-kunnossapito/palaute-ja-vikailmoitukset/kunnossapitokyselyt.html

Voit arvioida oman asuinalueesi tai jonkun muun Tampereen alueen kunnossapitoa. Tampere on jaettu yhdeksään kunnossapitoalueeseen, ja kartasta kannattaa tarkistaa, mihin kunnossapitoalueeseen oma asuinalue kuuluu. HUOM. Kartasta poiketen Vuores kuuluu toistaiseksi Hervannan kunnossapitoalueeseen.

Palautetta kaivataan muun muassa puistojen ja liikenneväylien yleisestä hoitotasosta ja viihtyisyydestä, katupäällysteiden kunnosta, valaistuksesta, leikkivälineistä, roskahuollon toimivuudesta sekä torien, aukioiden ja kävelykatujen viihtyisyydestä. Arvosana annetaan asteikolta 1–5, jossa 5 on erittäin hyvä. Lisäksi voi antaa myös vapaamuotoista palautetta.

Kaupunki seuraa puistojen ja katujen hoidon tasoa asukaskyselyillä, tarkastuksilla ja yhteisillä katselmuksilla tuottajien kanssa. Vuosittain järjestettävän nettikyselyn tavoitteena on kerätä kattava otanta kuntalaisten näkemyksistä ja tämän pohjalta seurata hoidon laatutason kehittymistä sekä kohdentaa kunnossapitoa. Palaute on vaikuttanut muun muassa siten, että katu- ja viheralueiden siisteyteen on satsattu enemmän. Roska-astioiden määrää on lisätty, ja lisäksi tapahtumalupien ehtoja on kiristetty. Kuntalaispalaute vaikuttaa myös kesäkunnossapidon raporttiin, joka laaditaan kesäkunnossapidon onnistumisesta ja laadusta.

Tampereen puistojen ja katujen kesähoito arvioitiin vuonna 2014 keskitasoiseksi eli reilun kolmosen arvoiseksi asteikolla yhdestä viiteen. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat puistojen ja leikkipaikkojen viihtyisyyteen, erityisesti leikkivälineiden kuntoon. Eniten parantamisen varaa nähtiin puistojen ja katujen roska-astioiden riittävyydessä, kunnossa ja tyhjennyksessä. Arvosanat olivat samansuuntaiset myös parina edellisenä vuonna.

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen, Tampereen kaupunki