Uutiset |

Vastaa kyselyyn joukkoliikenteen yhteyksistä

Tampereen joukkoliikenne on avannut kyselyn, joka kartoittaa matkakohteita Tampereen keskustassa sekä joukkoliikenteen parhaimpia, huonoimpia ja kokonaan puuttuvia yhteyksiä keskusta-alueen lisäksi koko kaupunkiseudulla. Tällä hetkellä lähes kaikki joukkoliikennereitit kulkevat Hämeenkatua ja Keskustorin kautta. Kyselyllä selvitetään, voidaanko joitain linjareittejä muuttamalla luoda keskustaan entistä kattavampi joukkoliikennetarjonta.

Kyselyyn vastataan merkitsemällä kohteita ja reittejä kartalle sekä vastaamalla avautuviin kysymyksiin. Kyselyn lopussa on avokysymykset joukkoliikenteen kehittämisestä ja sen käyttämisestä.

Kyselyn tulosten pohjalta muodostetaan erilaisia reittivaihtoehtoja keskustaan. Vaihtoehdot esitellään ja niistä kysytään mielipiteitä talven 2015-2016 aikana. Keskusta-alueen ulkopuoliset kehitystarpeet otetaan huomioon suunniteltaessa tulevien vuosien linjakokonaisuuksia sekä raitiotien suunnittelussa.

Kysely on auki 1.12. asti.

Linkki kyselyyn