Uutiset |

Vuorekseen Suomen ensimmäinen tiedepäiväkoti

Tampereesta tulee lasten tiedekasvatuksen edelläkävijä, kun Pilke päiväkodit Oy avaa Vuoreksen Mäyränmäkeen luonnontiedepainotteisen päiväkodin 1. elokuuta 2016. Pilke tiedepäiväkoti Hokauksen myötä Pilke päiväkodit laajentaa toimintaansa Pirkanmaalle ja avaa ensimmäisen päiväkotinsa Tampereelle.

”Tampereen päiväkodeissa on liikunta- ja kielipainotteisuutta tarjolla, mutta ei vielä luonnontiedettä”, kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Pilke tiedepäiväkoti Hokauksessa on 108 hoitopaikkaa 0–6-vuotiaille lapsille viidessä ryhmässä ja siellä työskentelee 16 varhaiskasvattajaa. Henkilöstön ja päivähoitopaikkojen haku käynnistyy helmi-maaliskuussa.

Pilke tiedepäiväkoti Hokauksen luonnontiedepainotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se tulee näkymään monella eri tavalla päiväkodin arjessa.

Päiväkoti on uudisrakennus ja sinne rakennetaan leikkitilat siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkotiin tulee erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla.

Pilke päiväkodeille on tärkeää, että lapset oppivat tiedepäiväkodissa oivaltamaan, kokeilemaan ja saavat onnistumisen kokemuksia – leikkiä unohtamatta. Toiminnassa huomioidaan lapsen ikä, kiinnostuksen kohteet ja turvalliset toimintatavat. Keskiössä on ihmettely ja tutkiminen yhdessä lapsen kanssa.

”Kasvattajina meidän tehtävä on hoksata lasten luontainen tarve tutkia ympäristöään aistien, kysellen ja kokeillen. Yhdessä voimme ihmetellä, tutkia ja lopuksi oivaltaa”, toteaa Martikainen.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Jenni Vartiainen on ollut mukana ideoimassa Pilke päiväkotien tiedepäiväkotikonseptia. Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa 3–6-vuotiaiden lasten luonnontieteiden opetuksesta.

”On tutkittu, että varhaisessa vaiheessa aloitettu tutkimisen taitojen harjoittelu tukee kiinnostusta ja motivaatioita luonnontieteitä kohtaan myöhemmin koulunkäynnissä”, kertoo Vartiainen.

Vartiainen on mukana yliopiston LUMA-toiminnassa, jonka keskiössä on lasten ja nuorten innostaminen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian pariin sekä opettajien tukeminen kaikilla opetuksen asteilla varhaiskasvatuksesta alkaen. Vartiainen on ollut käynnistämässä Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa pienille lapsille suunnattua tiedekerhotoimintaa eli Pikku Jipot-toimintaa, jossa 3–6-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan luonnon ilmiöihin elämyksellisesti leikin, tunteen ja taiteen kautta.

Myös Pilke päiväkodit ovat olleet mukana Jippo-kerhojen toiminnassa ja Jippokerhoja
on järjestetty muutamissa Pilke päiväkodeissa. Kerhot ovat olleet hyvin suosittuja lasten ja vanhempien keskuudessa. 

Lisätietoja:

Minna Martikainen
Toimitusjohtaja 
Pilke päiväkodit Oy 
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi
www.pilkepaivakodit.fi

Jenni Vartiainen
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston LUMA-keskus
p. 040 7608 346
jenni.vartiainen@helsinki.fi

Pilke päiväkodit Oy:llä on yhteensä 43 päiväkotia Uudellamaalla, Lahdessa, Turussa
ja Kouvolassa. Lisäksi se järjestää perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa 20
koululla. Pilkkeen toiminnassa on mukana 2800 lasta.