Uutiset |

Vuoreksen päiväkoti kokeilee hoitoaikaan perustuvaa laskutusta

Tampereen kaupunki kokeilee kolmessa päiväkodissa lapsen hoitoaikaan perustuvaa laskutusta elokuun alusta lähtien. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 18.2.2016.

Kokeilussa mukana olevat päiväkodit ovat Vuoreksen päiväkoti, Pellervon päiväkoti ja Vellamon päiväkoti (vuorohoito). Kokeiluun sitoutuminen on perheille vapaaehtoista. Hoitoajat kirjataan päiväkotien käytössä olevalla uudella mobiilijärjestelmällä.

Koko päivähoidon siirtymisestä hoitoaikaperusteiseen laskutukseen päätetään vuoden 2016 loppupuolella. Tavoitteena on, että Tampereen kaupungin koko päivähoidossa voidaan siirtyä hoitoaikaperusteiseen laskutukseen vuoden 2017 alusta lähtien, jolloin päivähoidossa on mahdollista myös luopua kokonaan nykyisistä sopimuspäivistä (10 tai 15 hoitopäivää/kk).

 

Hoitoaikojen vaihtoehdot ovat kokeilupäiväkodeissa seuraavat:

  • hoitoaika päivittäin 4 h (asiakasmaksu 50 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta)
  • hoitoaika päivittäin enintään 5,5 h (asiakasmaksu 70 %)
  • hoitoaika päivittäin enintään 7 h (asiakasmaksu 85 %)
  • hoitoaika päivittäin yli 7 h (asiakasmaksu 100 %)
  • ilta- ja vuorohoito, hoitoaika viikoittain yli 50 h tarvittaessa (asiakasmaksu 100 %, Vellamon päiväkoti)

Kokeilun aikana päivittäin 4 tunnin ja enintään 5,5 tunnin hoitoajan vaihtoehdoissa hoitopäivät voivat olla 3-5 päivää viikossa. Jos huoltajat valitsevat lapsen päivähoitoa 3-4 päivää viikossa, voi hoitopäivän tuntimäärä vaihdella päivien kesken ja ylittää joinakin päivinä päivittäisen maksimiajan.

Hoitoajan varaaminen tehdään aina etukäteen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosesityksen, jonka mukaan kokeiluun osallistuvat perheet voivat muuttaa lapsen hoitoaikaa tarvittaessa kolmen kuukauden välein.

Kun perhe siirtyy hoitoaikaperusteiseen laskutukseen, mahdollisuus valita 10 tai 15 hoitopäivää kuukaudessa poistuu, koska vaihtoehdot toteutuvat hoitoaikaperusteisen laskutuksen sisällä.

Hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta perheille alkuvuonna tehdyn kyselyn mukaan 69 prosenttia tällä hetkellä kokopäivähoidossa olevista perheistä valitsisi yli 7 tuntia päivässä -vaihtoehdon ja 24 prosenttia valitsisi enintään 7 tunnin vaihtoehdon. Osapäivähoidossa olevista perheistä 46 prosenttia valitsisi enintään 4 tunnin vaihtoehdon ja 42 prosenttia enintään 5,5 tunnin vaihtoehdon.

Kyselyn mukaan huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä suunniteltuun muutokseen, mutta se huolestutti vuorotyötä tekevät perheitä. Kyselyssä ehdotettiin porrastuksiin myös lisävaihtoehtoja, ja niiden joustavaan käyttöön toivottiin vielä selkeyttä. Kysely järjestettiin päivähoidossa oleville ja päivähoitoa suunnitteleville perheille 26.1.-7.2.2016. Vastauksia saatiin kaikkiaan 1723.

Tampereen kaupungin päivähoito