Uutiset |

Katuja viimeistellään Vuoreksessa myös tänä vuonna

Vuoreksen katuja viimeistellään muun muassa asvaltoinnilla ja reunakiveyksillä sitä mukaa kuin asuinkorttelit valmistuvat.

Vuodelle 2016 on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat viimeistelytyöt. On hyvä huomioida, että osa töistä voi siirtyä. 

(Avaa tarvittaessa Vuoreksen kartta töiden sijaintien hahmottamiseksi.)

Koukkuranta

 • Aurahuhta-aukiolle reunakivet, ajoradan korotus ja istutukset
 • Kosselikadulle ja Luottikadulle reunakivet
 • Koukkurannankatu (kuvassa) katunumero 13:sta kadun päätyyn reunakivet, kevyenliikenteenväylä ja kiveykset 
 • Koukkurannankadun ja Koipitaipaleenkadun kulmaan väliaikainen murskepäällysteinen pysäköintialue rakennustyömaiden henkilökunnan käyttöön

Mäyränmäki

 • Mäyränmäenkadun välikaista lopulliseen muotoon koulun ja Mäyränmäenkatu 9:n välillä
 • Mäyränmäenkadun alkupäähän Ruskontien ja Hupakankorvenkadun välille reunakivet, kevyenliikenteenväylä, pysäköinti ja saarekkeet

Vuoreskeskus

Tarvittava asvaltointi, reunakivet, pysäköinti, jalkakäytävä/kevyenliikenteenväylä, kiveys ja istutukset:

 • Asuntamaankujan länsipuolen pohjoisreunaan
 • Koipitaipaleenkadulle
 • Vuoreksen puistokadun itäreunaan Kokinpellonrinteeltä Vuoresaukiolle päin sekä Asuntamaankujan ja Asuntamaanrinteen välille
 • Asuntamaanrinteen pohjoisreunaan
 • Asuntamaankujan alkupäähän
 • Kokinpellonrinteen alkupäähän
 • Rautiolanraitille ja -aukiolle
 • Rautiolanrinteelle Vuoresraitin ja Rautiolanraitin välille

Vuoreksen puistokadun itäpuolella, Asuntamaankujan ja Pirttisuonrinteen välissä olevaa väliaikaista murskepäällysteistä pysäköintialuetta laajennetaan rakennustyömaiden henkilökunnan käyttöön

Vuoreksen puistokadun ja Mäyränmäenkadun kulmaan sijoittuvaa väliaikaista pysäköintialuetta parannetaan istutuksilla ja muotoilulla

Muut kunnallistekniset työt

Lisäksi kuluvana vuonna jatketaan katujen ja kunnallistekniikan rakentamista Isokuusen Harjanteen pohjoisosassa (ml. Rautalepänkatu) sekä Rimmissä. Myös Isokuusen itäpuolen ensimmäisiä katuja ja kunnallistekniikkaa aletaan rakentaa syksyllä 2016.

Vuodelle 2017 suunnitellut viimeistelytyöt

Vuodelle 2017 on suunniteltu toteutettavaksi muun muassa Mäyränmäen katujen reunakiveyksiä, Koukkuaurankadun reunakiveyksiä ja kevyenliikenteenväylä sekä latupohja Isokuusen Harjanteen pohjoisosasta Särkijärven rantaa mukaillen Suolijärven laduille. Ensi vuoden töistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.