Uutiset |

Vuoreksen Isokuusen itäosan katusuunnitelmat ovat nähtävillä

Vuoreksen Isokuusen itäosan ensimmäisinä rakennettavien katujen suunnitemat ovat nähtävillä Tampereen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/katusuunnitelmat/13.6.-27.6.2016.html

Asemakaavan pohjalta on alueelle laadittu katusuunnitelmaehdotukset seuraavista kadusta:

  • Isokuusenkatu
  • Lauhaharjanne
  • Lauhakuja
  • Lauharinne
  • Lauhatanhua
  • Leutokuja
  • Mistralinkuja
  • Niinipuunkaari

Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisiksi. Katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen ja salaojien avulla hulevesien viivytysaltaisiin ja hulevesiviemäreihin. Kohteisiin on suunniteltu katuvalaistus.

Kyseisten katujen rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen alustavaan vuoden 2017 vuosisuunnitelmaan ja rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa talvella 2017.