Uutiset |

Särkijärvi yksi Tampereen puhdasvetisimmistä järvistä

Tampereen järvistä vedenlaadultaan kärjessä ovat edelleen Kaukajärvi ja Särkijärvi, jotka ovat karuja ja kirkasvetisiä. Kaukajärven kirkkaus lähentelee ennätyksiä, sillä näkösyvyys on talvisin suurimmillaan 8-10 metriä. Erittäin puhdasvetisiä olivat myös Tohloppi ja Kurjenjärvi Teiskon alueella. Vuonna 2015 tutkituista järvistä hyväkuntoisia järviä olivat Paalijärvi, Iso Päiväjärvi, Vaavunjärvi ja Velaatanjärvi, jotka nekin sijaitsevat Teiskossa.

Voimakkaimmin olivat rehevöityneet Sorsalampi, Iidesjärvi, Niihamanjärvi ja Ahvenisjärvi. Nämä järvet soveltuvatkin välttävästi tai huonosti virkistyskäyttöön. Muut vuonna 2015 tutkitut järvet olivat rehevyysasteeltaan karuja tai lievästi reheviä.

Vuonna 2015 tutkittiin 16 järveä. Järvien vedenlaatu tutkittiin lopputalvella ja -kesällä 2015, ja raportti tuloksista valmistui tänä kesänä. Lisäksi tutkittiin Vuoreksen alueen järviä sekä kunnostustoimien vaikutusta Sorsalammen, Likolammen ja Ahvenisjärven vedenlaatuun. Ahvenisjärveä on hapetettu ja viilennetty talviaikana virransekoittimilla ja Likolampea uppupumpuilla. Sorsalammen fosforipitoisuutta on saatu alennettua alumiinikloridilla, jota käytettiin vuosina 2011 ja 2012. Myös Vuoreksessa hapetettiin Iso Virolaista virransekoittimella vuonna 2015, ja rakentamisen aiheuttamaa veden suolapitoisuutta ja happikatoa saatiin näin vähennettyä.

Tampereen alueella on 160 yli hehtaarin kokoista järveä ja lampea. Säännöllisesti seurataan 61 järven ja lammen vedenlaatua. Tiheimmin tarkkaillaan kaupunkialueella ihmistoiminnan vaikutuksessa olevia järviä. Joka vuosi seurattavia järviä ovat esimerkiksi Alasjärvi, Iidesjärvi, Kaukajärvi ja Ahvenisjärvi. Tutkimukset tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampereen kaupungin tilauksesta. Pyhäjärven ja Näsijärven tilaa seuraa Pirkanmaan ELY-keskus, lisäksi näihin päätyvää jätevesikuormitusta seurataan järviä kuormittavien laitosten velvoitetarkkailussa.

Kantakaupungin järviä kuormittavat katujen suolaus ja asutuksen hulevedet. Maaseutualueella järviä rasittaa pelloilta tuleva kuormitus sekä haja-asutuksen jätevedet.

Tampereen järvien tilan voi tarkistaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ylläpitämästä vedenlaatupalvelusta www.vesikeskus.fi/vedenlaatu.

Tampereen kaupungin tiedote