Uutiset |

Koulureitti Isokuusen Harjanteelta

Turvallinen reitti Isokuusen Harjanteelta Vuoreksen koululle kulkee kevyenliikenteen väylää, joka alkaa Jouhinkadun eteläpäästä, sivuaa jalkapallokentän pohjoisreunaa ja jatkuu Vuoreksen puistokadulle Virolaisen alikululle. Kyseiselle reitille asennetaan vielä valaisimet syksyn kuluessa.

Työmaaliikenne kyseistä kevyenliikenteen väylää pitkin ei ole siten enää mahdollista, vaan kaiken liikennöinnin on tapahduttava normaalia katuverkkoa pitkin Tervassillan kautta.

Jalkapallokentän länsireunasta kulkevaa kevyenliikenteen väylää ei voi vielä käyttää. Väylä on työmaakäytössä Rimmin vesihuoltoverkoston rakentamistöiden vuoksi.

Virolaisen alueelta koululle on suositeltavaa kulkea Keskuspuiston kautta tai Vuoreksen puistokatua pitkin. Vuoresraittia kannattaa välttää, sillä varrella on useita rakennustyömaita käynnissä tai alkamassa.

Tampereen kaupunki
Vuores-projekti