Uutiset |

Isokuusi III-asemakaavaluonnos nähtävillä

Tamperen kaupunki on kuuluttanut nähtäville asemakaavaluonnoksen sekä tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) koskien Vuoreksen Isokuusen III-asemakaavaa (nro 8639) eli Isokuusen pohjoisosan kortteleita (TRE:2398/10.02.01/2016).

Aineistot on kuulutettu nähtäville 6.–27.10.2016 väliseksi ajaksi. Aineistot on nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B ja internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu. Suora linkki kaava-aineistoon on www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8639

Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana 27.10.2016 mennessä os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Puutarhakatu 6, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi. Mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Valmisteluvaiheessa saaduista mielipiteistä ja lausunnoista tehdään yhteenveto ja niihin laaditaan vastineet. Tarvittavat neuvottelut järjestetään. Asiakirjat täydennetään asemakaavaehdotukseksi. Yhdyskuntalautakunta käsittelee ehdotuksen ja päättää sen julkisesta nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olosta julkaistaan sanomalehtikuulutus ja siitä tiedotetaan internetissä. Ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.

Tiedustelut kaava-asioissa: Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, puh. (03) 565 64400, palvelupiste.frenckell@tampere.fi