Uutiset |

Ruskonkehän uusi alikulku valmistuu vuoden 2018 aikana

Ruskonkehälle eli entiselle Ruskontielle rakennetaan uusi alikulku Vuores-talon lähettyville.

Alikulun rakennussuunnittelu on käynnistetty, ja suunnitelma perustuu voimassaolevaan Ruskonkehän tiesuunnitelmaan. Rakennussuunnitteluun liittyen maastossa tehdään tarkentavia lisäselvityksiä.

Alikulku suunnitellaan ja toteutetaan Tampereen kaupungin, Lempäälän kunnan sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ELY-keskuksen yhteistyönä.

Tavoitteena on, että alikulku valmistuu vuoden 2018 aikana. Uuden alikulun likimääräinen sijainti on nähtävissä kuvasta.

Tiesuunnitelmassa esitetty kaikkiaan kolme alikulkua

Vuonna 2008 valmistuneessa tiesuunnitelmassa Ruskonkehälle on esitetty kaikkiaan kolme alikulkua: Vuores-talon lähettyville, Vuoreksen puistokadun länsipuolelle ja Lempäälän puolelle Koipitaipaleenkadun jatkeeksi.

Tällä hetkellä Ruskonkehän voi alittaa Vuoreksen Mäyränmäen kohdalta aiemmin rakennettua alikulkua käyttäen.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 3826459

Lempäälän kunta
Suunnittelupäällikkö
Timo Nevala
puhelin 050 67180