Uutiset |

Kerros- ja rivitalotontteja haettavissa Vuoreksesta

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen Vuoreksessa, Hervannassa, Hervantajärven Lintuhytissä, Vehmaisten Kaukaniemessä, Kämmenniemessä ja Ikurissa. Tontteja voi hakea 30.12.2016 saakka.

Vuoreksessa haettavana on Isokuusen alueella kaksi kerrostalotonttia ja Rimmi alueella yksi kerrostalotontti. Vuoreskeskuksen itäisellä alueella on haettavana yksi tontti, jolle voi rakentaa asuinrivitaloja, kytkettyjä erillispientaloja tai vastaavia. Tontit ovat heti rakennettavissa.

Kerros- ja rivitalotonttien haku järjestetään vuosittain 2-4 kertaa. Tonttien saajien valintaan vaikuttavia perusteita ovat hakijalla mahdollisesti oleva rakentamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopea aloittaminen sekä kilpailun edistäminen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon että valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Tontteja luovutetaan asuinrakentamiseen myös tontinluovutuskilpailuilla, kumppanuuskaavoituksella ja neuvottelumenettelyllä, etenkin jos haettavia tontteja jää varaamatta.

Lue lisää Tampereen kaupungin verkkosivuilta

Lisätietoja

Apulaistonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256