Uutiset |

Vuoreksen Harjanteen viheralueiden suunnitelmat nähtävänä

Vuoreksen Isokuusen alueen länsiosaan eli Harjanteen asuinalueelle on suunniteltu luonnonmukaisia puistoalueita, joista laajin on Kivipellonharjanne. Viheralueille rakennetaan lähivuosina polkuverkostoa, kokoontumispaikka lapsille ja vanhemmille sekä kaksi näköala- ja levähdyspaikkaa. Pientalovaltaiselle Harjanteen alueelle on jo rakennettu kadut sorapintaisina ja kunnallistekniikka, ja osaa tonteista rakennetaan.

Viheralueiden suunnitelmaluonnos on nähtävänä ja kommentoitavana 13.-26.3.2017 palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B:ssä, verkossa www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto sekä Harjanteessa Tervaskadun ja Honkakuusenkadun risteyksessä.

Kivipellonharjanne rajautuu länsireunasta Ukkospuunkujan ja Vannepuunkadun kortteleihin sekä idässä Rautalepänkadun omakotitontteihin. Etelän suunnasta puistoon on suora yhteys Tervaskadun jalkakäytävältä. Viheralueen puusto on harvahkoa. Avoimilla alueilla kasvaa luonnonheinää. Keskellä on siirtolohkareita ja suuria kiviä, jotka on suojeltu geologisina muodostelmina. Puiston läpi on suunniteltu polkuyhteys. Leveämpi polkupyöräilyn salliva väylä halkoo puiston itä-länsisuunnassa. Polut rakennetaan kiviuhkapintaisina.

Viheralueen eteläreunaan metsäiselle kalliolle Vannepuunkadun varteen rakennetaan oleskelualue penkkeineen. Puiston pohjoisosaan on suunniteltu lasten ja vanhempien kokoontumispaikka, jonne on ideoitu pöytäpenkkejä, puunrunkoja istuskeluun sekä labyrinttejä ja leikkimökin aihioita.

Pienempi ja kapeampi Harjanteenpuistikko sijaitsee Kivipellonharjanteesta etelämpänä Vannepuunkadun toisella puolella. Puiston laelle rakennetaan pieni levähdyspaikka penkkeineen, ja puustoa täydennetään uusin istutuksin. Puistikon poikki Vannepuunkadulta Karstinkadulle kulkee polku, ja Tervaskadulta puistoon pääsee kallioleikkaukseen rakennettavia portaita pitkin.

Harjanteen asuinalue rajoittuu pohjoisesta metsäiseen Rautalepänranta-nimiseen viheralueeseen, joka ulottuu Ukkospuunkujan ja Ukkospuunkadun omakotikortteleiden väliin. Tälle osuudelle on suunniteltu ulkoilupolku, jolta pääsee Särkijärven suuntaan.

Harjanteen lounais- ja länsireunan viheralue on nimetty Rimminpuronmetsäksi. Se sijaitsee asuinkortteleihin rajautuvassa rinteessä sekä sen alapuolisessa korpipainanteessa. Puistoon on rakennettu neljä hulevesiallasta. Puusto on Ukkospuunkadun kohdalla nuorehkoa ja havupuuvaltaista ja maaperä kantavaa. Etelämpänä puusto muuttuu sekametsäksi ja metsänpohja on kosteampaa.

Metsänreunapuustoa hoidetaan luontoarvot huomioiden.

Suora linkki aineistoon.

Lisätietoja

Viheralueiden suunnittelu:
Vanhempi erikoissuunnittelija
Marjaana Tuoriniemi
puhelin 040 8062895

Metsänreunapuuston hoito:
Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053

Tampereen kaupungin tiedote, teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen