Uutiset |

Koukkujärven tervaleppäkorpi on Vuoreksen ensimmäinen luonnonsuojelualue

Vuoreksen ensimmäinen luonnonsuojelualue on perustettu Koukkujärven pohjoispuolelle. Reilun hehtaarin laajuinen tervaleppäkorpi rauhoitettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksellä maaliskuussa 2017. Rauhoituksen tavoitteena on suojella arvokasta luontotyyppiä, tervaleppälehtoa.

Luonnonsuojelualue merkitään kyltein, ja sinne pystytetään opastaulu. Myös pitkospuiden rakentamista harkitaan. Kaupungin luonnonsuojelualueilla saa liikkua vapaasti, kunhan noudattaa rauhoitusmääräyksiä. Lemmikit on aina pidettävä kytkettynä vuodenajasta riippumatta. Kiellettyä on muun muassa kasvien, eläinten ja maaperän vahingoittaminen, liikkuminen moottoriajoneuvolla sekä tulenteko. Marjastus ja sienestys on sallittua.

Koukkujärven tervaleppäkorvelle tunnusomaisia ovat vanhat, kookkaat ja usein monirunkoiset tervalepät. Kosteapohjaisen alueen pienilmasto on viileä ja kostea. Puustoon kuuluvat myös hieskoivu, harmaaleppä, pajut ja vähässä määrin kuusi. Mättäillä kasvaa varpujen ohella suuria saniaisia, kuten soreahiirenporrasta ja metsänalvejuurta. Märillä paikoilla kasvaa esimerkiksi vehkaa ja rentukkaa. Muita valtalajeja ovat kivikkoalvejuuri, korpi-imarre, korpipaatsama, lehtovirmajuuri, suokeltto, suo-orvokki, suo-ohdake, purolitukka ja kevätlinnunsilmä. Koukkujärven ja tervaleppäkorven välimaastossa kasvaa lähes puutonta, korpikaislavaltaista avoluhtaa.

Lisäksi alueella kasvaa kansainväliseksi vastuulajiksi katsottu pallopäärahkasammal. Kansainvälinen vastuulaji tarkoittaa sitä, että Suomella katsotaan olevan vastuu tiettyjen lajien säilymisestä, joiden kanta on noin 15-20 % koko Euroopan kannasta. Laji voi silti Suomessa olla kohtalaisen tavallinen. Koukkujärven rantavyöhykkeessä elää rauhoitettu lummelampikorento, joka on EU:n direktiivilaji. Sen lisääntymisalueita ei saa hävittää eikä heikentää.

Tampereen kapungin tiedote

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Lasse Kosonen
puhelin 0505215178