Uutiset |

Vuoreslaisten tyytyväisyys alueeseen edelleen vahvaa

Helmikuussa 2017 toteutetun asukaskyselyn mukaan vuoreslaisten tyytyväisyyden taso asuinalueeseensa on ylätason mittareilla edelleen erinomainen, jopa entistä parempi.

Vastaajista 97 prosentin mielestä Vuores on vastannut asuinpaikkana odotuksia todella tai melko hyvin. Vastaajista 95 prosenttia olisi oman kokemuksensa perusteella valmis ehdottomasti tai mahdollisesti suosittelemaan Vuoresta asuinpaikkana.

Samat kysymykset ovat olleet mukana myös Tampereen kaupungin vuosina 2013 ja 2015 toteuttamissa asukastutkimuksissa. Vastauksien prosenttiosuuksien kehitys on nähtävissä alla olevista kaavioista. Niiden vastaajien määrä, joiden mielestä Vuores on vastannut odotuksia todella hyvin, on kasvanut selvästi joka tutkimuksessa. Kasvua on myös niiden vastaajien määrässä, jotka voisivat ehdottomasti suositella Vuoresta asuinpaikkana.

Kuinka hyvin Vuores on vastannut asuinpaikkana odotuksiasi?

vuores odotuksiin vastaaminen

Voisitko suositella Vuoresta asuinpaikkana muille tähänastisen kokemuksesi mukaan?

vuores valmis suosittelemaan

Vuoden 2017 kyselyyn vastanneet antoivat Vuorekselle yleisarvosanan 5,7 asteikolla 1–7 (1 = huonoin, 7 = paras). Arvosana on täsmälleen sama kuin vuoden 2015 tutkimuksessa.

Bussivuoroihin kaivataan eniten parannusta

Kyselyssä kartoitettiin myös, mitä uusia palveluita asukkaat kaipaavat Vuorekseen tai mihin palveluihin he kaipaavat parannusta. Kaupallisista palveluista vastaajien toiveena oli erityisesti isompi ruokakauppa ja kuntosali, mutta myös apteekki, posti, pankkiautomaatti, pub sekä iltaisin auki oleva ruokaravintola.

Julkisista palveluista kaivattiin selvästi eniten parannusta bussiliikenteeseen, johon toivottiin erityisesti tiheämpiä vuoroja, mutta myös pikavuoroja sekä enemmän varhaisia, myöhäisiä ja viikonlopun vuoroja. Lisäksi vastaajia harmitti usein täynnä olevat bussit. Vastauksista 75 % kosketti joukkoliikennettä. Muista julkisista palveluista Vuorekseen toivottiin lääkäripalvelua, kirjastoa ja lisää päivähoitopaikkoja.

Virkistysalueisiin liittyen toivottiin mm. uimarannan ja koirapuiston pikaista valmistumista, liikuntapuiston rakentamista loppuun, ulkokuntoiluvälineitä, parempaa luistelukenttien kunnossapitoa, lisää valaistusta ulkoilureiteille sekä lisää ulkoilureittejä Suolijärvelle ja Vuoreksen järvien ympäri.

Harrastus- ja muuta vapaa-ajan toimintaa ajatellen kaivattiin kuntosalia, senioreille suunnattua toimintaa, Vuores-talon parempaa hyödyntämistä, monipuolista kerhotoimintaa (esim. kokkaus- ja taidekerhoja) iltoihin sekä kaikille avointa ryhmäliikuntaa.

Luonnonläheisyys tärkeää, yhteiskäyttö kiinnostaa

Kyselyyn vastanneiden mielestä Vuoreksen jatkokehityksessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota mm. luonnonläheisyyden säilymiseen, siisteyteen, turvallisuuteen, rakentamisen väljyyteen, palveluiden parantamiseen ja siihen, että alueelle rakennetaan tarpeeksi myös isoja asuntoja.

Vastanneista jopa 38 prosenttia oli kiinnostunut yhteiskäyttöisestä veneestä, 18 prosenttia yhteiskäyttöisestä autosta ja 12 prosenttia yhteiskäyttöisestä hub-toimistotilasta.

Palautetta ohjataan eteenpäin

Vuoden 2017 asukaskyselyn toteutti Vuores Palvelu Oy yhdessä Tampereen kaupungin ja Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä asukasillassa että sähköisesti Vuores-portaalissa. Kaikkiaan vastauksia saatiin 77 kappaletta.

Vuores Palvelu ohjaa tai on jo ohjannut kyselyssä ilmenneitä toiveita ja parannusehdotuksia eteenpäin

  • kaupallisten palvelujen osalta liikekiinteistöstä vastaavalle ja yritystoimintaa koordinoiville tahoille (mm. Pirkanmaan Osuuskaupalle ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiölle)
  • julkisten palvelujen osalta Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikölle sekä kaupungin muille yksiköille
  • harrastuksien ja vapaa-ajan toiminnan osalta yhdistyksille, urheiluseuroille ja työväen- ja kansalaisopistoille

Vuores Palvelu kehittää yhteiskäyttöön perustuvia palveluita kyselyn vastausten perusteella. (Huom. yhteiskäyttövenepalvelu alkaa jo tänä kesänä, lue lisää täältä.)