Uutiset |

Vuoreksesta haettavissa tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kaikkiaan 32 asuinkerrostalo-, rivitalo- ja muuta tonttia yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen kevään haussa. Hakuaika on 27.4. – 9.6.2017. Kaikki haussa olevat tontit ovat vuokratontteja.

Tontteja on tarjolla Vuoreksen lisäksi Hervantajärven, Ikurin, Linnainmaan ja Kämmenniemen kaupunginosissa. 

Vuoreksen Virolaisessa on kaksi heti rakennettavissa olevaa tonttia. Vuoreksen Isokuusessa on haettavana tontteja, jotka on varattu erityisesti puurakentamiseen. Isokuusessa tonttien julkisivujen tulee olla puuta, ja osassa myös rungon tulee olla puuta, osassa betonirunko on myös mahdollinen. Isokuusen Harjanteessa on heti rakennettavissa kuusi tonttia. Isokuusen Aurinkorinteessä on tarjolla viisi tonttia, joista osa on rakennettavissa heinäkuun alussa ja osa lokakuun alussa.

Vuoreksen Rimmissä on yhdeksän tonttia, joista osa luovutetaan suunnittelukilpailun perusteella. Kaksi tonteista on tarkoitettu ensisijaisesti ARA-rakentamiseen. Tontit ovat heti rakennettavissa.

Tarkemmat tiedot tonteista löytyvät kaupungin verkkosivuilla olevasta luettelosta. Luettelossa ilmoitettu vuokra on vielä vahvistamaton tämänhetkinen vuosivuokra. Valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettaville tonteilla vuokrat vahvistetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymien vyöhykehintojen mukaisesti.

Myös tarkemmat tiedot hakumenettelystä saa verkkosivuilta. Suunnitteluasiakirjojen sekä hakemusten pitää olla jätettynä perjantaihin 9.6.2017 kello 15.45 mennessä. Tonttien saajat ratkaistaan elo-syyskuun 2017 aikana.

Avoin tonttihaku on pääsääntö kerros- ja rivitalotonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään 2 – 4 kertaa vuodessa.

Lue lisää rivi- ja kerrostalotonteista

Lisätietoja

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256

Tampereen kaupungin tiedote
Teksti: Anna-Leea Hyry