Uutiset |

Vuoreslaiset ideoineet työpajoissa luontoperustaisia järjestelmiä

Vuoreksessa on järjestetty maalis- ja huhtikuun aikana kaksi työpajaa, joissa on tutkittu, ideoitu ja kehitetty alueen siniviherratkaisuja.

Sinivihreällä verkostolla on monta tehtävää, se mm. virkistää kaupunkilaisia, viivyttää ja puhdistaa hulevesiä, puhdistaa ilmaa ja tarjoaa elinympäristön eläimille. Työpajat ovat osa Tampereen kaupungin Urban Nature Labs (Unalab) -hanketta, jossa kehitetään hulevesien luontoperustaista hallintaa Hiedanrannassa ja Vuoreksessa. 

Vuoreksen luontoperustaisten järjestelmien yhteiskehittäminen aloitettiin maaliskuussa Vuoreksen koululla järjestetyssä tilaisuudessa. Tuloksena syntynyt Vuoreksen luontoperustaisten järjestelmien kehittämisvisio rakentuu toiminnallisuudesta, jossa luonto virkistää, leikittää ja uudistuu yhteisön isännöimänä, sekä yhteisöllisesti monitoroidusta luontolaboratoriosta. Maaliskuussa pidetyn työpajan tuloksista voi lukea lisää Unalab-hankkeen verkkosivun blogista.

Huhtikuussa järjestettiin lasten luontolaboratorio, jossa päiväkoti-, esikoulu- ja alakouluikäiset lapset osallistuivat Vuoreksen luontoperustaisten järjestelmien kehittämiseen. Lapsille kerrottiin Keskuspuiston altaiden ja kosteikon roolista vedenpuhdistuksessa, alueella tavattavista kasveista ja eläimistä sekä ympäristön tutkimisesta. Tietopaketin jälkeen luokissa pidettiin aiheeseen liittyviä työpajoja, joissa muun muassa visioitiin kelluvia kasvilauttoja ja vesihyönteishotelleja. Myös toiveet penkeistä, nuotiopaikoista ja muista levähdys- ja ajanviettopaikoista toistuivat eri-ikäisten lasten visioissa. Lasten luontolaboratoriosta voi lukea lisää Unalab-hankkeen blogista.

Kevään kolmas Vuoreksen työpaja pidetään Vuores-päivänä 20.5., jossa kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus testata Vuoreksen luontoperustaisia järjestelmiä Lasse Kososen vetämällä luontoretkellä.