Uutiset |

Lisäkapasiteettia jätteen koonta-asemalle Vuoreksessa

Pirkan Putkikeräys rakentaa koonta-asemalle lisäkapasiteettia sekajätteen keräykselle. Varsinainen rakentaminen alkoi vuoden 2018 alusta ja muutostyöt ovat valmiina kesäkuussa 2018.

Asukkaiden kannalta rakentamisessa merkittävin vaihe on kesäkuun loppu, jolle ajoittuu järjestelmän noin 5 vuorokauden käyttökatkos (juhannuksen jälkeen, 25.-29.6.) ja sen seurauksena putkikeräysalueen väliaikaisen tyhjennyksen järjestäminen jäteastioilla. Korvaavat seka- ja biojäteastiat ovat joko putkikeräyksen keräyspaikalla tai yhteiskeräyspaikalla. Mikäli omalla putkikeräyspaikalla ei ole jäteastioita, sieltä löytyy tieto, missä lähimmät astiat sijaitsevat.

* * * * *

Koonta-aseman lisäkapasiteetin rakentaminen kuuluu Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän alkuperäiseen kokonaissuunnitteluun. Lisärakentaminen oli ajateltu toteutettavaksi, kun sekajätteen määrä kasvaa niin suureksi, että kontti täyttyy noin 7 päivän aikana. Asukkaita Vuoreksen putkikeräysalueella on tällä hetkellä noin 3500, ja sekajätekontti täyttyy 7-9 vuorokauden aikana. Lisäkapasiteetin rakentaminen on siis ajankohtaista.

Rakennusprojektiin kuuluu mm. lisäkontti ja puristin sekä 2 kpl lisäpuhaltimia jätteiden imukeräykseen. Puhaltimien lisäys ja ohjelmisto- sekä putkistomuutokset mahdollistavat samanaikaisen jätelajien tyhjentämisen eri keräysalueilta. Lisärakentaminen varmistaa keräysalueen tehokkaan tyhjennyksen sekä lyhentää keräyspaikkojen tyhjentämiseen kuluvaa aikaa.

Lisätiedot:
Pirkanmaan Jätehuolto / Pirkan Putkikeräys
p. 03 240 5110
neuvonta@pjhoy.fi