Uutiset |

Haettavissa jopa 10 000 € avustuksia Vuoreksen yhteispihojen luontoperustaiseen kehittämiseen

Tampereen kaupungin Urban Nature Labs -hanke myöntää avustuksia yhteisten pihojen luontoperustaisiin ratkaisuihin. Avustusta voivat hakea taloyhtiöt ja yhteisöt. Avustushaku päättyy 12.5.2019.

Avustuskohteeksi sopii Vuoreksessa sijaitseva taloyhtiön piha tai muu yhteisessä käytössä oleva piha (ja kiinteistö), jota halutaan kehittää luontoperustaisilla järjestelmillä. Ideana on tuoda luontoa kaupunkiin ja samalla parantaa pihan viihtyisyyttä, hulevesien käsittelyä ja luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi sadepuutarha, viherkatto, läpäisevä päällyste pihamaalla, kaupunkiviljely ja sadeveden keruu kasteluvedeksi voivat kuulua avustettavaan pihasuunnitelmaan. Luontoperustaisia järjestelmiä on esitelty tarkemmin UNaLabin verkkosivuilla.

Avustusta myönnetään kolmelle hakijalle, jokaiselle korkeintaan 10 000 € arvoinen “Innovaatioseteli”, jonka hakija käyttää pihasuunnitteluun ja toteutukseen. Jos suunnitelma on niin laaja, ettei avustus riitä toteutukseen, hakija sitoutuu maksamaan innovaatiosetelin arvon ylittävät kustannukset ja toteuttamaan suunnitelma loppuun aikataulun mukaisesti. Hakija kilpailuttaa ja tilaa suunnittelun ja toteutuksen, ja UNaLab maksaa avustuksen kuitteja vastaan. UNaLabin asiantuntijat pitävät tarpeen mukaan infotilaisuuksia (esim. taloyhtiön kokouksessa) luontoperustaisista järjestelmistä ja sparraavat suunnittelua. Talon asukkaiden/pihan käyttäjien tulee osallistua pihasuunnitteluun ja UNaLab-hanke tarkkailee ratkaisujen toimivuutta (mittaukset, tutustumiskäynnit) vuoteen 2022 saakka.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota pihan kehitystarpeiden kuvaukseen; yhteisöllisyyden, hulevesien hallinnan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteutumiseen kehitysideassa; ja hakijan valmiuksiin osallistavaan suunnitteluun. Avustusten jakamisesta päättää UNaLab -hankkeen ohjausryhmä.

Avustusta haetaan UNaLabin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakemusten käsittelyaika on 2 viikkoa hakemusajan päättymisestä. Avustusmenettelyssä noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita (kh 23.11.2009, päivitetty 6.11.2017, TRE:6394/00.01.01/2015).

Lue lisää Tampereen kaupungin UNaLab-hankkeen verkkosivuilta: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/hiedanranta/innovaatioiden-hiedanranta/unalab.html