Uutiset |

Pitkospuut ovat valmistuneet Vuoreksen Koukkujärvelle

Vuoreksen Koukkujärven pitkospuut ovat valmistuneet. Vahvasta lehtikuusilankusta tehdyt pitkospuut on rakennettu polun märkiin kohtiin, joten koko järvi on nyt kierrettävissä kuivin jaloin. Kierrokselle tulee pituutta vajaat 2 km ja polku sijoittuu osan matkasta luonnonsuojelualueelle.

Toivomus pitkospuiden rakentamisesta nousi esiin keväällä pidetyissä UnaLab-hankkeen työpajoissa, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehitettiin Vuoreksen luontoon perustuvaa hulevesien hallintaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia edelleen. Tavoitteena oli parantaa viheralueen ja luonnonsuojelualueen saavutettavuutta.

Polkulinjaukset käytiin läpi Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa. Pitkospuut toteutti Tampereen kaupungin tilauksesta Ekokumppanit – luontopalvelut, joka sai työhön kantamisapua Vuoreksen asukasyhdistykseltä, luonnonsuojeluliiton jäseniltä ja Tampereen Sarkan Typa-ryhmiltä.

Luontopolun varteen on lisäksi keväällä tarkoitus pystyttää alueen luontoarvoista kertovia infotauluja. Alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää elinympäristöä, mm. reheväpohjaista lehtipuuvaltaista sekametsää, jossa kasvaa runsaasti kookkaita tervaleppiä. Koukkujärven rantavyöhykkeessä elää lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis), rauhoitettu ja luontodirektiivin IVa mukainen laji, jonka elinpaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.

Tampereen kaupunki on mukana EU-hanke Unalabissa, jossa kehitetään kaupungin luontoperustaisia järjestelmiä Living Lab -hengessä. Living Labeissa tutkijoina toimivat paitsi asiantuntijat, myös paikalliset asukkaat, jotka testaavat uusia innovaatioita arkielämässään. Hankkeen ”eläviä laboratorioita” ovat Hiedanranta ja Vuores. Pitkospuut toteutettiin UnaLab-hankkeen rahoituksella.

Tampereen kaupungin tiedote (valokuva Teija Ahonen, Ekokumppanit Oy) 

Lisätietoa

Projektiasiantuntija Petri Mäkelä, Ekokumppanit Oy, petri.makela@tampere.fi, p. 040 806 4082
Projektisuunnittelija Salla Leppänen, Tampereen kaupunki, UnaLab-hanke, salla.leppanen@tampere.fi, 044 423 5406

Pitkospuut kartalla

Karttaan on merkitty pitkospuiden linjaus ++++ merkeillä ja polun kohta —– merkeillä.