Uutiset |

Mäyränmäen vierelle perusteilla Hupakankorven luonnonsuojelualue

Hervannan ja Vuoreksen rajalle, Hupakankorven alueelle ollaan perustamassa noin 9 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Tavoitteena on suojella muun muassa arvokasta hyönteislajistoa. Alueelta löydettiin pieni vesiperhonen, pirkanpalkonen, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 6.11. esittää kiinteistö- ja asuntolautakunnan päätettäväksi, että rauhoituspäätöstä haetaan ELY-keskukselta.

Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva rämealue. Pirkanpalkosta (Oxyethira tamperensis) on tavattu vain kolmelta esiintymältä Suomessa, joista Hervannan Myllyoja on yksi. Hyönteistä ei ole tavattu muualta kuin Suomesta. Pirkanpalkonen esiintyy Hupakankorvessa vakituisesti, mutta havaitut yksilömäärät ovat vaihdelleet.

Rämealueelta on tavattu myös muuta harvinaista hyönteislajistoa, mm. vaarantuneeksi luokiteltu kihokkisulkanen. Suojelun tavoitteena on pitää Myllyojan ja sitä ympäröivän rämealueen luonnonolosuhteet ennallaan.

Alueen rauhoittaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Tampereen kaupungin tiedote

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184