Uutiset |

Isokuusen itäisen keskusta-alueen asemakaavaehdotus nähtävillä

Vuoreksen Isokuusen keskusta-alueen asemakaava on nähtävillä 17.12.2018 saakka. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi Vuoreksen puistokadun itäpuolisen keskustan asemakaavaehdotuksen nähtäville tiistaina 13.12. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusta-alueen täydentäminen Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen Puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle. Korkein rakentaminen sijoittuu Vuoreksen Puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Asemakaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 42 300 kerrosneliömetriä, josta 800 on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja loput asumiseen. Tämä tarkoittaa arviolta 846 uutta asukasta alueelle.

Suunnittelualue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen asuinalue, josta palvelut ovat saavutettavissa kävellen. Isokuusen alueen puurakentamisen edistämisohjelma on otettu huomioon. Kaavan tarkoituksena on myös Isokuusentanhuan (keskustan aukion) idänpuoleisen osan ja puistokadun idänpuoleisen leikkipaikan rakentaminen sekä päivittäistavarakaupan mahdollistaminen alueelle.

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2040 Isokuusi IV:n alue on osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja joustavaan joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi.

Asemakaavan luonnos oli nähtävillä kesän 2018 ajan. Kaavaan tehtiin pieniä täsmennyksiä palautteen perusteella. Ehdotuksessa on mahdollistettu elokuussa ratkaistun Asuntoreformi 2018 -kilpailuvoittajan rakentaminen kilpailukortteliin. Lisäksi kaavaa täsmennettiin muun muassa pelastusteihin ja kaavamääräyksiin liittyen.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Kaavan mahdollistaman uudisrakentamisen arvioidaan alkavan aikaisintaan 2020-luvulla.

Katso nähtävillä oleva aineisto tämän linkin kautta. Mahdolliset muistutukset yleisesti nähtävillä olevista ja mielipiteet valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi, muistutuksessa/mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Tampereen kaupungin tiedote

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Marjut Lund-Rahkola
puhelin 044 486 3496