Uutiset |

Vuoreksessa katujen talvihoidon mahdollistavia siirtokehotusmerkkejä

Tampereen kaduilla on talvihoidon takia pysyviä tai väliaikaisia pysäköintikielto- tai siirtokehotusmerkkejä, jotta katu saadaan puhdistettua lumesta ilman että autot haittaavat työtä.

Siirtokehotusmerkkejä on Vuoreksessa, Kalevassa, Juhannuskylässä, Tammelassa, Pyynikillä ja Hervannassa. Merkissä pysäköinti kielletään parillisina tai parittomina viikkoina tiettynä viikonpäivänä ja kellonaikana. Asukas voi tilata kotikadun aurauksesta muistuttavan tekstiviestin. Ohjeet löytyvät netistä sivulta www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere, jolta näkee myös aurausajat. Tekstiviesti kannattaa tilata valitsemalla kadut, joille auton tavallisesti pysäköi. Jos auto joudutaan siirtämään hinausautolla aurauksen tieltä, autonomistajalta veloitetaan noin 100 euron siirtomaksu.

Kaduilla voi olla myös pysäköintikieltomerkkejä, joissa on aikarajoitus tai joissa kielletään pysäköinti parillisina tai parittomina päivinä tiettynä kellonaikana (vuoropysäköinti). Näitä vuoropysäköintimerkkejä löytyy mm. Hervannasta.

Talvihoidon mahdollistamiseksi uusia pysäköintikieltomerkkejä on lisätty joillekin kaduille, ja nykyisiin kieltoihin on saattanut tulla muutoksia. Yksittäisiä pysäköintitaskupaikkoja on muutettu kiekkopaikoiksi esimerkiksi Vuoreksessa. Jos pysäköinti on kielletty pysäköintikieltomerkillä, voi autoilija saada pysäköintivirhemaksun. 

Palaute vikailmoitusjärjestelmään tai palvelupiste Frenckelliin

Palautetta talvikunnossapidosta voi antaa karttapohjaiseen vikailmoitusjärjestelmään ramboll.fi/tre_yllapito_julkinen tai palvelupiste Frenckelliin. Aura- ja hiekoitusautojen liikkeitä voi seurata Aurat kartalla -palvelusta kartat.tampere.fi/auratkartalla . Palvelussa ovat mukana Tampereen Infran hoitamat keskustan, Lielahden, Kissanmaan, Leinolan, Nekalan, Hervannan ja Vuoreksen kunnossapitoalueet.

Kaupunki vastaa katujen sekä kävely- ja pyöräteiden talvihoidosta, kiinteistönhaltija jalkakäytävien

Väylien talvihoitotyöt sujuvat vakiintuneen työnjaon mukaan. Kaupunki auraa lumet ja huolehtii liukkaudentorjunnasta kaduilla sekä kävely- ja pyöräteillä. Kiinteistönhaltija eli käytännössä kiinteistönhuoltofirma tai asukas pitää tonttinsa viereisen jalkakäytävän kulkukelpoisena ja avaa tonttiliittymänsä lumivallit.

Kaupunki tekee omat hoitotyöt tärkeysjärjestyksessä: ensiksi aurataan pääkadut ja bussireitit, sitten kokoojakadut ja asuntokadut. Pyöräteistä huolletaan ensiksi seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit. Jos jalkakäytävä sijaitsee puiston, torin tai kaupungin kiinteistön kohdalla, kuuluu jalkakäytävän talvikunnossapito kaupungille. Kaupunki hoitaa myös useiden pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon. Liukkaudentorjuntaan kaupunki käyttää pääosin hiekoitussepeliä ja suolaliuosta (kalsiumkloridia). Talvihoitokauteen kaupunki siirtyi jo lokakuun alussa, ja työt ovat olleet etupäässä liukkaudentorjuntaa.

Raitiotietyömaa tuo haasteensa kiinteistönhaltijoille jalankulkureittien talvikunnossapitoon. Väylät saattavat kaventua tai leventyä työmaan edetessä. Hämeenkadulla bussipysäkeille kuljetaan paikoin aidattujen työmaa-alueiden välistä, ja nämä alueet katsotaan kiinteistönhaltijan vastuulle kuuluviksi jalkakäytäviksi. Mahdollisista poikkeuksista kiinteistönhaltijan on sovittava erikseen raitiotyömaan edustajien kanssa.

Kiinteistönhaltijalle kuuluu myös roskien poisto ympäri vuoden jalkakäytävältä ja katualueelta kadun keskiviivaan saakka. Bussipysäkkien roska-astioista ja niiden tyhjennyksestä huolehtii kaupunki ja keskustan mainosroska-astiat tyhjennyttää astioista vastaava mainostoimisto.

Tampereen kaupungin tiedote

Lisätietoja

Lisätietoa katujen talvikunnossapidosta ja hoitovastuista: Katujen kunnossapito 

Palvelupiste Frenckell: www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/neuvontapisteet/palvelupiste-frenckell.html