Uutiset |

Vuoreksen Isokuuseen suunnitteilla uusi päiväkoti ja koulu

Vuorekseen rakennetaan uusi Isokuusen päiväkoti 160 lapselle ja koulu 150:lle esi- ja alkuopetuksen oppilaalle. Uudisrakennus tulee sijoittumaan Honkakuusenkadun, Isokuusentanhuan aukion ja Tervaslammenpuiston rajaamaan kortteliin. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi 20.12.2018.

Päivähoitoikäisten ja alakoululaisten määrä kasvaa Vuoreksen alueella voimakkaasti vuoteen 2033 asti. Alueella tarvitaan lisää niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja alkuopetuksen paikkoja, jotta palvelut pystytään toteuttamaan lähipalveluna.

Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2020 ja rakennus on tarkoitus valmistua käyttöön tammikuussa 2022.

Kaksikerroksinen rakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi, esteettömäksi ja iltakäytön mahdollistavaksi. Tontin korkeuserot ovat suuret ja tontilla joudutaankin tekemään louhintatöitä, jotta pihasta saadaan esteetön ja turvallinen.

Asemakaavan mukaan rakennuksen tulee olla pääosin puurakenteinen, ilmeeltään moderni ja julkisivun tulee olla puuta. Rakennusvaihtoehdoista jatkosuunnitteluun valittiin massiivirakenteinen hirsi tai CLT. Massiivirakenteisessa vaihtoehdossa ei ole monikerrosrakenteelle ominaista herkkyyttä rakennusaikaisille virheille. Rakennus näyttää myös sisältä puurakenteiselta, koska sisätiloissa puupintaa jää paljon näkyville. Massiivipuurakenteinen toteutus ja puupintojen näkyviin jättäminen edellyttävät palomääräysten mukaisesti rakennuksen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla.

Esi- ja alkuopetuksen tiloista suunnitellaan yhtenäinen kokonaisuus. Sali ja osa ruokasalista suunnitellaan korkeaksi tilaksi ja niiden välille rakennetaan siirtoseinä. Ruokasalia käyttää myös suurin osa päiväkodin lapsista, vain aivan pienimmät lapset ruokailevat ryhmätiloissa. Vuoreksen alueella on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä, johon myös Isokuusen päiväkoti ja koulurakennus liitetään.

Hankkeen kustannusarvio on 9,269 – 9,388 miljoonaa euroa riippuen siitä valitaanko rakennusvaihtoehdoksi massiivihirsi vai CLT.

Tampereen kaupungin tiedote

Lisätietoja

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti Elina.Kalliohaka@tampere.fi