Uutiset |

Vuoreksessa tutkitaan veden laatua ja määrää automaattisesti

Vuoreksessa on yksi pohjoismaiden laajimmista luontoperustaisista hulevesijärjestelmistä. Kokonaisuus kostuu viherpainanteista, biosuodattimesta, kosteikoista, laskeutusaltaista ja tulvaniityistä. Urban Nature Labs -hanke seuraa automaattisten mittausten avulla järjestelmän kykyä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia. Erityisesti kiinnostaa talviaikainen puhdistuskyky pohjoisissa oloissa ja erilaisilla virtaamilla. Lisäksi tutkitaan rakennustyömaan hulevesijärjestelmän – laskeutusallas ja hiekkasuodatin – kykyä puhdistaa sameita ja ravinnepitoisia työmaavesiä.

Mittaukset ovat käynnissä ympärivuotisesti neljällä mittausasemalla. Nykyaikaiset laitteistot koostuvat erilaisista antureista sekä tiedonsiirto- ja puhdistustekniikasta. Automaattisesti mitataan pH:ta, lämpötilaa, sameutta, sähkönjohtavuutta, nitraattia, kemiallista hapenkulutusta ja virtaamaa. Automaattisesti mitattujen suureiden avulla pystytään laskemaan veden fosfori-, -typpi- ja kiintoainepitoisuuksia sekä tekemään ravinne- ja kiintoainekuormituslaskelmia. Automaattimittausten rinnalla otetaan säännöllisesti manuaalisia vesinäytteitä, joiden avulla varmistetaan mittausten oikeellisuus.

Mittaukset toteutetaan yhteistyössä EHP Environment Oy:n kanssa ja julkisia mittaustuloksia voi katsoa datapalvelusta www.ehp-data.com, jossa on kirjautumisohjeet palveluun, hakusana TRE.

Tampereen kaupunki on mukana EU-projektissa Urban Nature Labs (UnaLab), jossa kehitetään luontoperustaisia järjestelmiä ja erityisesti hulevesien hallintaa Living Lab -hengessä. Kohdealueina ovat Vuores ja Hiedanranta. Yksi hankkeessa toteutettavista kokeiluista on veden laadun ja virtaaman automaattinen mittaus.

Lue lisää: www.tampere.fi/unalab
FB: UnaLab demot

Lisätietoa:
Projektisuunnittelija Salla Leppänen, Tampereen kaupunki, UnaLab-hanke, salla.leppanen@tampere.fi, 044 423 5406
Myyntipäällikkö Lasse Kaiponen, EHP Environment Oy, lasse.kaiponen@ehpenvironment.com, 040 534 6266

Projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (rahoitussopimus nro 730052). Hankkeen kesto on 2017-2020 ja lisäksi sitä seurataan kahden vuoden ajan.