Uutiset |

Vuoreslaisten tyytyväisyys Vuores Palvelun toimintaan hyvällä tasolla

Vuores Palvelu Oy on Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki sekä alueen taloyhtiöt. Vuores Palvelu mm. rakennuttaa alueellisen tietoverkon ja järjestää tietoverkon operoinnin. Yhtiön toimintaan kuuluvat myös esimerkiksi Vuores.fi-portaalin ylläpito, Vuores-päivän järjestäminen sekä yhteiskäyttötilan ja -veneiden vuokraaminen.

Vuores Palvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella vuoden 2018 joulukuussa, ja siihen vastasi 62 ihmistä. Tyytyväisyyttä yhtiöön ja sen eri palveluihin mitattiin asteikolla 1-7 (1 = erittäin tyytymätön, 7 = erittäin tyytyväinen).

Ylätason tyytyväisyys palveluyhtiön toimintaan oli mainiolla tasolla. Kysyttäessä, kuinka tyytyväinen vastaaja on kokonaisuudessaan Vuores Palvelun toimintaan, vastauksien keskiarvo oli 5,5.

Tyytyväisyys eri palveluihin

Vuores Palvelun taloyhtiöiltä perimä tietoverkon palvelumaksu on tällä hetkellä 9,92€/kk/asunto (sis. alv) ja se sisältää mm. 100/100 Mbps:n asuntokohtaisen internetyhteyden. Taloyhtiöissä asuvien tyytyväisyys tietoverkon palvelumaksun tasoon suhteessa yhteysnopeuteen oli hyvä: vastausten keskiarvo oli 5,4.

Tällä hetkellä Vuores Palvelun kilpailuttamana tietoverkon operaattorina toimii Elmo (ent. Tampereen Puhelin). Vastanneiden tyytyväisyys Elmon toimittamien internetyhteyksien toimintaan, asiakaspalveluun ja lisäpalveluihin vaihteli keskiarvoina 4,7-4,8 välillä.

Kyselyyn vastanneiden tyytyväisyys yhtiön ylläpitämän Vuores.fi-verkkoportaalin sisältöön ja käytettävyyteen oli 5,0-5,1.

Vuores Palvelun keväisin järjestämä yleisötapahtuma Vuores-päivä sai myös hyvät arviot. Vuores-päivää koskevissa vastauksissa tyytyväisyyden keskiarvo oli ohjelman osalta 5,4 ja järjestelyiden osalta 5,8.

Vuores Palvelu vuokraa katutason yhteiskäyttötilaa Vuoreksen puistokadulla sekä yhteiskäyttöisiä soutuveneitä Särkijärven rannalla. Vuores Palvelu tarjoaa myös taloyhtiöille kiinteistönpidon tukipalveluita, kuten vuositakuukorjausten ennakkotarkastuksia. Yhteiskäyttötilan, -veneiden ja tukipalveluiden osalta vastauksia oli vain noin 10-20 per kysymys, koska suurin osa vastaajista ei ollut käyttänyt ko. palveluita. Palveluita käyttäneiden vastanneiden tyytyväisyyden taso oli kuitenkin keskiarvoiltaan hyvä, 5,5-5,7.

Avoin palautetta annettiin verrattain vähän. Muutama vastaaja antoi negatiivista palautetta Elmon operoiman internetyhteyden toiminnasta. Yhtiöltä toivottiin lisää yhteisöllisiä tapahtumia ja yhteiskäyttöön liittyviä palveluita.