Uutiset |

Tampere uudistaa metsien hoidon periaatteet – vastaa metsäkyselyyn

Nyt voit vaikuttaa myös Vuoreksen metsien hoitoon!

Tampereen kaupunki uudistaa metsien hoidon periaatteet. Uudistamistyössä painottuu entistä vahvemmin metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen, niiden merkitys hiilinieluna sekä metsien vaikutus asukkaiden hyvinvointiin. Työssä tarvitaan myös asukkaiden näkemyksiä. Kaikilla on mahdollisuus vastata karttakyselyyn 19.5.2019 saakka. Lisäksi metsissä liikkuvat voivat törmätä keväällä haastattelijoihin, jotka keräävät mielipiteitä metsistä.

Karttakyselyssä asukkaat pääsevät kertomaan kokemuksistaan Tampereen metsien merkityksestä, käytöstä ja hoidosta. Kyselyssä voi merkitä kartalle esimerkiksi elvyttäviä ja virkistäviä metsäkohtia, kauniita maisemia sekä paikkoja, jossa kaivattaisiin parannustoimia. Karttakysely löytyy sivulta www.tampere.fi/metsat2030.

Metsien hoidon periaatteisiin voi vaikuttaa vielä myöhemminkin kommentoimalla, kun luonnos uusista periaatteista valmistuu nähtäville. Sidosryhmät, yhdistykset ja viranomaiset otetaan mukaan valmisteluun syksyllä.

Kaupungin metsien hoidon nykyinen toimintamalli valmistui 2009. Nykyiset periaatteet korostavat metsien monimuotoisuutta, monikäyttöisyyttä, elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä sekä ekologisesti toimivaa verkostoa. Ne ovat voimassa vuoteen 2020. Uusien metsien hoidon periaatteiden on määrä valmistua 2020, ja ne ovat voimassa vuoteen 2030. Linjauksilla ohjataan käytännön metsänhoitotoimia metsäsuunnitelmien ja vuotuisten metsätyöohjelmien kautta.

Kaupunki omistaa 7500 hehtaaria metsiä

Kaupunki omistaa metsää noin 7500 hehtaaria. Kantakaupungin alueella metsiä on 3800 hehtaaria ja Teisko-Aitolahdessa 3200 hehtaaria. Pääosa metsistä on ulkoilumetsiä. Länsi-Tampereella merkittäviä metsäkokonaisuuksia ovat Epilänharju, Tohloppi, Tesomajärvi, Mustavuori, Reuharinsaari, Suomensaari ja Lintulampi. Ylöjärven puolella Tampere omistaa Teivaalanharjun harjumetsiä ja Näsijärven rannan retkeilymetsiä. Keskustan alueella hienoja metsäkokonaisuuksia ovat Pyynikki, Viikinsaari, Kalevanharju ja Kauppi. Itäpuolella kantakaupunkia metsiä on Niihamassa, Halimasjärven ympäristössä, Ojalan alueelta ja Kaukajärveltä. Eteläpuolelta laajoja metsiä löytyy Hervannasta, Vuoreksesta, Ruskosta, Peltolammilta ja Multisillasta.

Kaupunki on suojellut metsistään merkittävän osan. Huomattavin kokonaisuus on Teisko-Aitolahdessa sijaitseva Kintulammin retkeily- ja suojelualue, joka on pinta-alaltaan yli 600 hehtaaria. Kintulammin lisäksi laajahkoja metsäkokonaisuuksia ovat Kulkkilan metsät Paarlahden pohjoispuolella ja Pirttijärven metsät Pohjois-Teiskossa.

Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti Anne.J.Tuominen@tampere.fi