Uutiset |

Västinginmäkeen kaavaillaan uutta asuinaluetta 2 300 asukkaalle

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen Vuorekseen Västinginmäkeen on tulossa koti noin 2 300 uudelle asukkaalle. Särkijärven pohjoispuolella Vuoreksen puistokadun kahta puolta sijaitsevan uuden asuinalueen asemakaavan valmisteluaineisto ja luonnos ovat nähtävänä 5.9.-3.10.2019 kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä.

Kaavatyön yhteydessä on tehty runsaasti erityisesti luontoselvityksiä, jotka ovat myös nähtävillä, samoin tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakentamistapaohje. Lahdesjärven Västinginmäen asemakaavaa esitellään myös yleisötilaisuudessa torstaina 12.9.2019 klo 17–19 Galleria Nottbeckissä, os. Finlayson, Satakunnankatu 18.

Etäisyys Västinginmäestä Tampereen ydinkeskustaan on noin kuusi kilometriä. Suunnittelualueen läpi kulkee Särkijärven sillan suunnasta etelä-pohjoissuunnassa Vuoreksen puistokatu, jossa on tilavaraus raitiotielle.

Suunnittelualue on talousmetsää ja vanhaa peltoa korkeuksiltaan vaihtelevassa maastossa. Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Valmistuttuaan Västinginmäen ensimmäinen asemakaava tarjoaa monimuotoista asumista, palveluja, ulkoilureittejä ja järvimaisemia yli kahdelle tuhannelle uudelle asukkaalleen. Alueella on jo nyt hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Asemakaavalla mahdollistetaan monipuoliset asuinalueet, niiden tarvitsemat kadut ja infrarakentaminen, virkistysreitit, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja sekä paikka maisemakahvilalle tai muulle pienelle julkiselle rakennukselle.

Asemakaava mahdollistaa myös Särkijärven ympäri kiertävän ulkoilureitin ja uusia pyöräteitä metsäympäristössä. Rakennukset tulevat monimuotoiseen metsämaastoon Lahdesjärven rannan entiset peltoalueet ja luontoarvoiltaan rikkaat lehdot jäävät pääosin lähivirkistysalueiksi.

Kaava-alue kattaa myös Särkijärven rannassa sijaitsevan loma-asutusalueen. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Pientaloja ja kerrostaloja

Uutta rakennusoikeutta tulee 121 omakotitontille. Alueelle on tulossa myös yhtiömuotoisia pientaloja, kerrostaloja ja paljon lähivirkistysalueita. Uutta rakennusoikeutta on tulossa yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä, josta asumiseen yhteensä 115 000 kerrosneliömetriä.

Kerrostalorakentamiseen osoitetuilla tonteilla rakennusoikeutta on noin 91 500, yhtiömuotoiseen tai ryhmärakentamiseen soveltuvilla tonteilla noin 2 100 kerrosneliömetriä ja pientalotonteilla noin 21 200 kerrosneliömetriä.

Kerrostalovaltaisesti rakennettu alueen keskus on tulossa Vuoreksen puistokadun molemmin puolin, kehämäisten katujen sisälle. Kerrostalojen korkeudet vaihtelevat Vuoreksen puistokadun varren enintään seitsemästä kerroksesta alueen laitamien kahteen kerrokseen. Alueelle tulee kaikkiaan noin 40 kerrostaloa.

Keskukseen rakennetaan pieni aukio Västinginmäen merkkipaikaksi sekä liike- ja työtilojen keskittymäksi. Aukio toimii myös kävelyväylänä joukkoliikenteen pysäkin ja palveluiden välillä, ja sen yhteyteen sijoitetaan polkupyörien liityntäpaikoitusalue.

Keskustan kehäkatujen ulkopuolella kerrostalot madaltuvat pientaloiksi, joita on tulossa luonnoksen mukaan suunnilleen 40 kappaletta. Osa kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin rantamaisemaan. Omakotitaloalueet sijoittuvat alueen reunoille ja rantaan. Loma-asutuskiinteistöjen alueesta muodostetaan omarantaisia asuintontteja.

Kaava mahdollistaa yhteensä 121 omakotitonttia, joista osa on yksityisessä omistuksessa. Määrä vastaa hieman alle vuoden tarvetta, mikä on määritelty asunto- ja maapolitiikan linjauksissa.

Kaavatyö on ollut vireillä vuodesta 2015, mutta se on ollut välillä keskeytyksissä. Syksyllä 2018 kaava-alueeseen lisättiin rannassa sijaitsevat yksityiskiinteistöt, koska alue oli Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 osoitettu asumiseen. Maanomistajien tavoitteita kartoitettiin muun muassa haastatteluilla.

Asemakaavaluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen. Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää yhdyskuntalautakunta tavoitteen mukaan tämän vuoden puolella.

Valmisteilla oleva kaava 5.9.-3.10.2019, yleisötilaisuus sekä naapurien tai muiden osallisten kuuleminen

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Marjut Lund-Rahkola
puhelin 044 486 3496

Toimistoarkkitehti
Milla Hilli-Lukkarinen
puhelin +358444863500