Uutiset |

Västinginmäen asemakaavaehdotus nähtäville

Muokattu Tampereen kaupungin tiedotteesta

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 10.12.2019 asettaa nähtäville kuusi asemakaavaehdotusta, joista yksi koskee Vuoreksen Lahdesjärven Västinginmäen uutta asuinaluetta. Ehdotus tulee nähtäville torstaista 12.12.219 alkaen ja on nähtävillä yli vuodenvaihteen 20.1.2020 saakka.

Västinginmäen asemakaavaehdotus on tuomassa Lahdesjärvelle, Vuoreksen ja Särkijärven pohjoispuolelle uuden, luonnonläheisen asuinalueen noin 2 900 asukkaalle. Uutta rakennusoikeutta tulee 113 omakotitontille. Alueelle on tulossa myös yhtiömuotoisia pientaloja, kerrostaloja ja paljon lähivirkistysalueita. Uutta asumisen rakennusoikeutta on tulossa yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä.

Asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle. Asemakaavaan merkitään myös Särkijärven ympäri kiertävä ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusi pyörätie metsäympäristöön.

Alueen kerrostalovaltaisesti rakennettu keskus sijoittuu Vuoreksen puistokadun molemmin puolin. Keskukseen rakennetaan pieni puistokadun ylittävä aukio Västinginmäen merkkipaikaksi, sekä liike- ja työtilojen keskittymäksi. Aukio toimii myös kävely- ja pyöräilyväylänä joukkoliikenteen pysäkin ja palveluiden välillä ja sen yhteyteen sijoitetaan polkupyörien liityntäpysäköinti.

Keskustan ulkopuolella kerrostalot madaltuvat pientaloiksi. Osa kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin rantamaisemaan. Omakotitaloalueet sijoittuvat avoimeen maastoon Lahdesjärvenpuistoon, metsäiseen Aunankorpeen sekä Särkijärven rannan loma-asutusalueelle. Loma-asutuskiinteistöjen alueesta muodostetaan omarantaisia asuintontteja. Lahdesjärven rannan entiset peltoalueet ja luontoarvoiltaan rikkaat lehdot jäävät pääosin lähivirkistysalueiksi.

Asemakaavaehdotuksessa on tavoiteltu monimuotoisen asumisen lisäksi muun muassa pyöräilyn, kävelyn ja ulkoilun houkuttelevuutta, maa- ja kiviainesmassojen tasapainoa, puurakentamista, rakenteen kustannustehokkuutta ja pysäköintitilojen monikäyttöisyyttä. Tavoitteena on ollut myös sovittaa rakentaminen luonnonarvoihin ja rantamaisemaan.

Lisätietoja

Asemakaavojen valmistelijat ja
Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908