Uutiset |

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa nähtäville

Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmän taksaesityksen nähtäville 18.12.2019–16.1.2020. Jätetaksan esitetään astuvan voimaan 1.4.2020. Putkikeräysjärjestelmälle on nyt ensimmäistä kertaa laadittu oma erillinen jätetaksa. Maksuihin esitetään korotuksia pienkiinteistöille ja yli 15 asunnon suurkiinteistöille. Pienten taloyhtiöiden maksut puolestaan laskisivat.

Pientalojen vuosimaksua esitetään korotettavaksi. Uusi vuosimaksu olisi 359,60 € (sis.alv), kun nykyinen on 227,10 €. Pientalojen vuosimaksun korotuksella korjataan suurkiinteistöjen ja pienkiinteistöjen jätemaksujen epäsuhtaa. Pientalojen jätemaksun määräytyminen on perustunut liian alhaisiin arvioihin omakotitalojen neliö- ja asukasmääristä. Vuoreksen alueen pienkiinteistöjen vuosittaiset jätemaksukustannukset ovat lisäksi olleet palvelutasoon nähden noin 28 % edullisempia kuin muualla Tampereella.

Suurkiinteistöistä enintään 15 asuinhuoneiston taloille jätetaksaan on tulossa uusi jätemaksuluokka, jotta jätemaksu olisi kohtuullinen myös pienille taloyhtiöille. Maksuksi esitetään 2,60 €/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetrimäärä/ vuosi (sis. alv). Jätemaksut alenevat pienillä taloyhtiöillä keskimäärin 241 € vuodessa.

Yli 15 asunnon suurkiinteistöille esitetään 13,8 %:n korotusta jätemaksuihin. Jätemaksuksi esitetään 3,24 €/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetrimäärä/vuosi (sis. alv). Korotukset vaihtelevat 430–2 580 € vuodessa asemakaavassa kaavoitetusta kerrosneliömetrimäärästä riippuen. Huoneistoa kohden muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä, keskimäärin 27 € vuodessa. Korotuspaineet johtuvat mm. Vuoreksen alueen oletettua hitaammasta rakentumisesta.

Alueellisessa putkikeräysjärjestelmässä jätemaksu on ns. kokonaisjätemaksu, joka sisältää perusmaksuosuuden sekä jätteiden käsittelyn ja kuljetuksen sekä putkijärjestelmän ylläpidon. Perusmaksuosuudella katetaan kaikille kuntalaisille yhteisiä maksuttomia jätehuoltopalveluita kuten esimerkiksi jätetiedotusta ja neuvontaa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja jätehuoltoviranomaisen kustannuksia.

Jätteiden alueellinen putkikeräysjärjestelmä

Putkikeräysjärjestelmässä asukkaat vievät jätteensä keräyspaikkaan, jossa on oma syöttöpisteensä sekajätteelle, paperille, kartongille ja biojätteelle. Jätteet kulkevat maanalaista putkistoa alipaineella omiin kontteihinsa jätteen koonta-asemalla. Kontit kuljetetaan autoilla jatkokäsittelyyn.

Putkikeräysjärjestelmän alue on määritelty alueen asemakaavassa. Putkikeräysjärjestelmä on tällä hetkellä käytössä Vuoreksen kaikilla asuinalueilla Mäyränmäkeä lukuun ottamatta.

Putkikeräysjärjestelmän jätetaksaesitys laitetaan nähtäville Tampereen kaupungin viralliselle ilmoitustaululle 18.12.2019-16.1.2020. Aineisto on lisäksi nähtävillä alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla.

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362
sähköposti Anu.Toppila@tampere.fi