Uutiset |

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksaa valmistellaan kevään aikana

Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta sai tilannekatsauksen 5.2.2020 Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksan valmistelusta. Taksasta päätetään myöhemmin keväällä, kun Pirkanmaan Jätehuolto Oy on esittänyt ratkaisuja tasapuolisen putkikeräystaksan varmistamiseksi.

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmälle on nyt laadittu ensimmäistä kertaa oma erillinen jätetaksaesitys, joka oli nähtävillä 18.12.2019–16.1.2020. Maksuihin esitetään korotuksia pientaloille ja yli 15 asunnon suurkiinteistöille. Pienten taloyhtiöiden maksut puolestaan laskisivat. Pientalojen vuosimaksun korotuksella on tarkoitus korjata suurkiinteistöjen ja pienkiinteistöjen jätemaksujen epäsuhtaa.

Nähtävillä olleesta taksaesityksestä saatiin 25 mielipidettä. Suurimpana epäkohtana taloyhtiöiltä saaduissa palautteissa nähtiin edelleen jätemaksun määräytyminen asemakaavassa kaavoitetun kerrosneliömetrimäärän perusteella. Pääosassa mielipiteistä katsottiin, että jätemaksujen tulisi määräytyä joko rakennettujen kerrosneliömetrien tai kiinteistön asukasmäärän perusteella. Pientalo-omistajien palautteissa vastustettiin kiinteän vuosimaksun korotusta 227,10 eurosta 359 euroon. Mielipiteissä hinnankorotuksen katsottiin asettavan Vuoreksen asukkaat eriarvoiseen asemaan kaupungin muihin asukkaisiin nähden korkeampien jätemaksujen vuoksi.

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän jätetaksaa ei tueta tällä hetkellä muiden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaiden jätemaksuilla tai muilla tuloilla. Alueellisella jätehuoltolautakunnalla ei ole toimivaltaa päättää jätemaksujen tukemisesta, vaan se kuuluu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukselle. Siksi lautakunta pyysi Pirkanmaan Jätehuoltoa ryhtymään toimenpiteisiin taksan tasapuolisuuden varmistamiseksi.

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän ongelmista ja hinnankorotuksista on tehty myös valtuustokysely 27.1.2020. Vastauksessa kyselyyn todettiin, että asian merkittävyyden takia sitä on syytä tarkastella myös omistajaohjauksen näkökulmasta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta käsittelee asiaa seuraavan kerran kokouksessaan 8.4.2020.

Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234