Uutiset |

Vuoreksen Tervalepänpuistossa tehdään raivaustöitä

Ahlmanin luontoalan opiskelijat toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Vuoreksen Tervalepänpuistossa tervaleppien säilymisen kannalta tarpeellista hoitotyötä alueen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tervalepänpuisto on eläin- ja kasvilajistoltaan arvokasta elinympäristöä. Hoitotöillä pyritään ensisijaisesti lisäämään ja säilyttämään alueen monimuotoisuutta ja turvaamaan tervaleppien menestyminen tulevaisuudessakin.

Maaliskuun aikana, ennen lintujen pesimäkautta, alueelta poistetaan isojen tervaleppien ympäriltä nuorta puustoa valoisuuden lisäämiseksi. Tällä toimenpiteellä raivataan elintilaa uudelle tervaleppäkasvustolle.

Hoitotyöt tehdään raivausahoin, joiden käyttöä alueella harjoitellaan ammattilaisen opastuksella turvallisuussuunnitelmaa noudattaen ja asianmukaisia suojavarusteita käyttäen.

Työt alkavat 11.3. ja jatkuvat maaliskuun ajan. Töitä jatketaan uudelleen syksyllä 2020 lintujen pesimäkauden päätyttyä. Raivattava puusto ja vesakko kerätään alueelta pois.

Lisätietoja

Ahlman:
Luontoalan opiskelija
Janne Högbacka
puhelin 040 534 0216
sähköposti jannehogbacka(at)gmail.com

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti Anne.J.Tuominen@tampere.fi

Ympäristösuunnittelija
Katri Laihosalo
puhelin 050 521 5164
sähköposti Katri.Laihosalo@tampere.fi