Uutiset |

Hupakankorvesta yksi Tampereen uusista luonnonsuojelualueista

Muokattu Tampereen kaupungin tiedotteesta

Tampereelle on perustettu kolme uutta luonnonsuojelualuetta: Hervannan Hupakankorpi, Pitkäniemen Hevoshaka ja Kulkkilan Pikkuhaka.

Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätökset uusista luonnonsuojelualueista 11.3.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta. Kaikki kolme aluetta ovat mukana Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa.

Vuoreksen Mäyränmäen vierelle sijoittuva Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva suoalue. Hupakankorvessa on tavattu arvokasta hyönteislajistoa muun muassa pirkanpalkosta, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Hupakankorpi on laajuudeltaan noin 9 hehtaaria. Hupakankorpeen on rakennettu kulkua ohjaamaan suon ylittävät pitkospuut ja sorastettu polkua.

Hevoshaka löytyy Nokian puolelta Pitkäniemestä ja Pikkuhaka sijaitsee Teiskon Kulkkilassa, Paarlahden pohjoispuolella. 

Kuvassa Myllyojaa Hervannan Hupakankorvessa. Hervantajärven laskuoja yhtyy Myllyojaan, ja sekä Suolijärvi että Hervantajärvi laskevat sen kautta Koipijärveen.

Hupakankorven sijainti kartalla

 

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184