Uutiset |

Isokuusen itäisen keskustan asemakaava eteni

Tampereen kaupungin tiedote

Vuoreksen puistokadun kahta puolta tulevan Isokuusen asuinalueen itäpuolista keskustaa koskeva asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020. Kaava etenee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin tulee myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai kaupunkipientalojen rakentamisen alueelle. Isokuusen puurakentamisohjelma on otettu huomioon asemakaavassa.

Korkein, enintään viisikerroksinen rakentaminen sijoittuu Vuoreksen puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Alue on seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu vähäisesti, muun muassa kortteleiden rajoja on tarkastettu, yleismääräyksiä täsmennetty ja liike- ja toimistotilaa varten varattu rakennusoikeus on osoitettu sitovaksi.

Asemakaava-alueelle osoitetaan asuinrakennusoikeutta 41 500 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta noin 830 asukasta uudelle alueelle. 800 kerrosneliömetriä on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja 1700 kerrosneliömetriä pysäköintilaitosta varten.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen asuinalue, josta palvelut ovat saavutettavissa kävellen.

Kaava-aineisto: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8717

Tampereen kaupungin verkkosivujen esityslista- ja pöytäkirjahaku

Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Marjut Lund-Rahkola
puhelin 044 486 3496