Uutiset |

Vuoreksen asukkaille kysely 30 km/h -aluenopeusrajoituksesta

Tampereen kaupungin tiedote

30 km/h -aluenopeusrajoitus on laajenemassa Hervannan, Hervantajärven, Ruskon ja Vuoreksen alueilla. Asukkaat ja muut alueella liikkuvat voivat antaa palautetta aluenopeusrajoitusehdotuksesta vastaamalla verkkokyselyyn, joka on avoinna 17.8.–6.9.2020. Vastaajat voivat myös merkitä kartalle turvattomaksi kokemiaan paikkoja.

Tavoitteena on saada uusi aluenopeusrajoitus 30 km/h voimaan Hervannassa, Hervantajärvellä, Ruskossa ja Vuoreksessa viimeistään syksyllä 2021

Kysely ja lisätietoa Tampereen nopeusrajoituspolitiikasta löytyy sivulta www.tampere.fi/liikenneturvallisuus. Kyselyssä on mukana kartta, johon on merkitty uudet nopeusrajoitukset.

Hervannan, Hervantajärven, Ruskon ja Vuoreksen alustavassa suunnitelmassa asuinalueiden katujen nopeusrajoitus on 30 km/h ja teollisuusalueiden 40 km/h. Pääkaduilla nopeusrajoituksena on 40 km/h tai enemmän: Hervannan valtaväylälle rajoitukseksi jää 50 km/h. Ahvenisjärventien pohjoisosan nopeusrajoitukseksi tulee 40 km/h ja eteläosan rajoitukseksi jää 50 km/h. Kanjoninkadun, Opiskelijankadun, Teekkarinkadun nopeusrajoituksena pysyy 40 km/h. Hervannantien rajoitukseksi tulee 50 km/h. Kauhakorvenkadun, Ruskonkehän ja Vuoreksen puistokadun rajoitukset jäävät nykyiselleen.

Alueilla tehdään myös toimenpiteitä nopeusrajoituksen noudattamisen helpottamiseksi. Toimet voivat olla esimerkiksi hidasteita tai suojateiden havaittavuuden parantamista. Rauhoittamistoimien suunnittelussa otetaan huomioon kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat ja muu palaute sekä liikennemäärät ja liikenneonnettomuudet.

Tampereen asuinalueiden uusi aluenopeusrajoitus otetaan käyttöön vuoteen 2021 mennessä. Useilla alueilla uusi aluenopeusrajoitus on jo tullut voimaan. Tampereen uuden aluenopeusjärjestelmän käyttöönotosta päätettiin yhdyskuntalautakunnassa loppuvuodesta 2016.

Uuden aluenopeusjärjestelmän tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen. Ajonopeudet vaikuttavat liikenneonnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alempi nopeus parantaa kuljettajan havaintomahdollisuuksia ja lyhentää jarrutusmatkaa. Myös jalankulku ja pyöräily sujuvat turvallisemmin. Alhainen nopeus vähentää kiihdytyksen tarvetta ja sitä kautta meluakin.

Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917

Erikoissuunnittelija
Mira Siren
puhelin 040 800 7581