Uutiset |

Luontokohteet lisäävät Vuoreksen vetovoimaisuutta

Tampereen kaupungin tiedote

Vuoreksen asukaskyselyn mukaan hulevesipuistot, Koukkujärven luontopolku ja hevoshaka ovat parantaneet asuinympäristön laatua Vuoreksessa. Ne tekevät Vuoreksesta erityislaatuisen ja vetovoimaisen asuinalueen, ja niitä pidetään visuaalisesti miellyttävän näköisinä ja helposti saavutettavina. Kritiikin kohteeksi nostettiin mm. roskaisuus, koirien jätökset ja Ruskontien melu.

UNaLab (Urban Nature Labs) -hanke toteutti touko-kesäkuussa 2020 asukaskyselyn Vuoreksessa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia Vuoreksen asukkaat ovat kokeneet Vuoreksen tietyillä luontopohjaisilla ratkaisuilla (hulevesijärjestelmä, luontopolku ja hevoshaka) olleen heidän elämäänsä ja asuinympäristöönsä. Kyselyn tavoitteena oli myös jakaa tietoa hulevesijärjestelmän toiminnasta, luontopolusta ja hevoshaasta. Kyselyyn tuli 307 vastausta.

Luontokohteissa rentoutuu, virkistyy ja oppii uutta

Vuoreslaiset ulkoilevat kyselyn perusteella aktiivisesti Vuoreksessa. Vastaajista suurimman osan mielestä hulevesipuistojen, luontopolun ja hevoshaan alueet ovat turvallisia paikkoja, joissa on mukava katsella luontoa, eläimiä ja maisemia. Erityisesti luontopolun ja hulevesipuistojen koettiin lisäävän virkistymistä, rauhoittumista tai rentoutumista sekä kiinnostusta luontoon. Hulevesijärjestelmän kaltaisia vesiaiheita toivottiin lisää omaan elinympäristöön tai muualle kaupunkiin. Vuoreksen hulevesijärjestelmä koostuu huleveden laatua luonnollisin keinoin parantavista kosteikoista, tulvaniityistä, hulevesialtaista ja biosuodattimista. Järjestelmän kautta virratessaan vesi puhdistuu ennen kulkeutumistaan Vuoresta ympäröiviin järviin.

Koukkujärven luontopolulle ja hulevesipuistojen läheisyyteen asennettiin alueen luonnosta ja hulevesijärjestelmän toiminnasta kertovia kylttejä keväällä 2019. Hevoshaalla ei ole vielä infokylttiä. Kyselyn mukaan luontopolku ja hulevesijärjestelmä ovat opettaneet noin 43 prosentille jotain uutta luonnosta ja ekosysteemeistä. Hevoshaka oli opettanut uutta 7 prosentille.

Kysely tuotti kehitysehdotuksia ja toiveita

Kyselyn kautta tuli useita kehitystoiveita. Luontopolun märkiin kohtiin toivottiin parannusta ja Ruskontielle meluesteitä. Vuorekseen toivottiin myös mm. tulentekopaikkoja, ulkokuntosalia ja vieraslaji- tai roskankeruutalkoita. Lisäksi toivottiin, että tiettyjen hulevesialtaiden kasvillisuutta hoidettaisiin enemmän, veden virtauksesta huolehdittaisiin paremmin ja hevosten vierailusta hevoshaassa tiedotettaisiin näkyvämmin. Kaikki kommentit on otettu talteen arvokkaina parannusehdotuksina. Kesälle 2021 suunnitellaan jo eri lajeihin kohdistuvia vieraslajitalkoita ja luontopolulla kulkemista on jo helpotettu levittämällä kuorikatetta polun märille osuuksille.

Vastaajat nostivat esille huolen siitä, että talvella hulevesialtaat houkuttelevat lapsia heikoille jäille. Kommenttien mukaan roskaisuus ja koirankakka vähentävät asuinviihtyisyyttä Vuoreksessa. Vaikka luonto on asuinalueen ympärillä, vihreää kaivataan myös rakennusten välisille alueille.

Luontopohjaisiin ratkaisuihin tukea EU:lta

Tampereen kaupunki on mukana EU-hankkeessa Urban Nature Labs, jossa on kehitetty Vuoreksen luontopohjaisia hulevesipuistoja ja Koukkujärven luontopolkua. Hanke on myös myöntänyt innovaatioseteleitä pihakunnostukseen ja Anniston tallin toteuttamaan keskuspuiston hevoshakaan.

Tampere on yksi UNaLabin kolmesta edelläkävijäkaupungista erityisesti Vuoreksen keskuspuiston kautta virtaavan hulevesijärjestelmän ansiosta. Muita edelläkävijäkaupunkeja ovat Eindhoven ja Genova. Kansainvälisessä hankkeessa on lisäksi mukana seuraajakaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hankekumppaneita on yhteensä 28. Hanketta koordinoi VTT.

Lue lisää Urban Nature Labsista Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti maarit.sarkilahti@tampere.fi