Uutiset |

Hyvän rakentamisen palkinto 2020 myönnettiin Vuorekseen As Oy Tampereen Bellolle ja Fortelle

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto päätyi myöntämään vuoden 2020 Hyvän rakentamisen palkinnon Vuoreksessa sijaitsevalle asuinkerrostalokokonaisuudelle Takamaanrinne 14 ja 16. Palkinto myönnettiin erityisesti taiteen käytöstä osana rakennuksen julkisivua sekä korkealaatuisesta arkkitehtuurista. Palkinto jaettiin 17.11.2020 poikkeavasti erillisessä palkintojenjakotilaisuudessa Pirkanmaan rakennuspäivän peruuntuessa kuluvalta syksyltä.

Rakennus- ja ympäristöjaosta haluaa palkinnolla korostaa asuinrakennusten merkitystä kaupunkikuvassa ja erityisesti taiteen vaikutusta arkisessa ympäristössä. Hanke on saanut alkunsa kaupungin tonttihaun yhteydessä järjestetystä tontinluovutuskilpailusta. Hanke on myös hyvä esimerkki kilpailun kautta toteutuvasta rakentamisen ja arkkitehtuurin laadusta.

Takamaanrinne 14 ja 16 rakennuttaja ja pääurakoitsija on T2H Rakennus Oy. Pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy:n Juha Saarijärvi. Taideteoksen on suunnitellut taiteilija Laura Lehtinen.

Lisäksi yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi kunniamaininnat Hippoksen päiväkodille ja korjaus- ja muutoskohteelle, Nahkakuja 1, Pyynikin Trikoon tehdasalueella.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n rakennuttama Hippoksen päiväkoti on puurakenteinen ja siten esimerkillinen kohde, joka noudattaa kaupungin strategiaa lisätä puurakentamista. Päiväkoti sopeutuu onnistuneesti kaupunkikuvaan kerrostalo- ja pientaloalueen rajalla. Rakennuksen arkkitehtuuri – muoto, mittakaava ja leikkisyys – tukee lapsille suunnattua toimintaa. Päiväkodin pääsuunnittelijana on toiminut Tilatakomo Oy:n Pekka Koli ja julkisivun hevosmaalauksen taiteilijana Maria Laurikka.

Nahkakuja 1 on osa laajempaa kokonaisuutta Pyynikin Trikoon tehdasalueella, jossa 1900-luvulla rakentunutta teollisuuskiinteistöä kehitetään ja muutetaan asumiseen sopivaksi. Rakennus- ja ympäristöjaosto korosti korkeatasoista asuntoarkkitehtuuria vanhassa, arvokkaassa miljöössä. Kunkin aikakauden arkkitehtuurin ominaispiirteitä kunnioittavalla korjausrakentamisella, peruskorjauksella ja kiinteistökehityksellä on tulevaisuudessa merkittävä tehtävä laadukkaan kaupunkikuvan säilymisessä ja kehityksessä. Kohteen rakennuttaja on Aberdeen Standard Investment / Johanna Saarivuo ja suunnittelija Arkkitehdit Soini & Horto Oy / Jukka Leiwo.

Ympäristölautakunta perusti Hyvän rakentamisen palkinnon 30.8.1994. Palkinto on tarkoitettu kannustamaan suunnittelijoita ja toteuttajia hyvään rakentamiseen. Ehdokkaat valitaan vuoden aikana valmistuneista kohteista. 

Lisätietoja

Ympäristö- ja rakennusjaoston puheenjohtaja:
Ilpo Sirniö
puhelin 040 747 3165

Kaupunkikuva-arkkitehti
Saana Karala
puhelin 041 730 2636