Uutiset |

Vastaa asuinalueiden hyvinvointikyselyyn

Tampereen kaupunki on avannut kyselyn, jolla selvitetään asukkaiden kokemaa hyvinvointia Tampereen asuinalueilla. Karttapohjainen kysely on avoinna 1.-14.2.2021.

Kyselyn tavoitteena on kerätä kokemustietoa hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Tampereen kaupunki käyttää vastauksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja asuinalueiden kehittämiseen. Edellisen kerran kysely toteutettiin marraskuussa 2019.

Kyselyn aiheita ovat muun muassa elintavat ja asuminen, harrastusmahdollisuudet sekä alueen palvelut. Kyselyssä voi merkitä kartalle sekä itselle tärkeitä ja viihtyisiä että turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksista voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Karttapohjainen kysely toimii parhaiten tietokoneella, mutta ei välttämättä kaikilla mobiililaitteilla.

Vastaa Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyyn

Lisätietoja

Analyytikko
Pekka Veiste
puhelin 044 486 3066
sähköposti Pekka.Veiste@tampere.fi

Analyytikko
Katri Heininen
puhelin 040 806 3920
sähköposti Katri.Heininen@tampere.fi