Uutiset |

Puistoalueiden avoimet WLAN-yhteydet poistuvat tarpeettomina

Vuores-tietoverkon omistava Vuores Palvelu on asentanut toiminnan alkuvuosina Mäyränmäkeen, Virolaiseen ja Vuoreskeskukseen seitsemän WLAN-tukiasemaa, joiden kattamilla rajatuilla puistoalueilla vuoreslaiset ovat voineet käyttää avointa langatonta tietoverkkoyhteyttä.

Kyseisten tukiasemayhteyksien käyttö on viime vuosina ollut erittäin vähäistä, lähes olematonta, henkilökohtaisen mobiilidatan käytön yleistyttyä laajasti. Tukiasemien ylläpito ja yhteydet aiheuttavat Vuores Palvelulle ylimääräisiä kustannuksia niiden käyttöasteeseen nähden. Avoimissa WLAN-verkkoyhteyksissä on myös yleisesti turvallisuusriskejä käyttäjän tietoturvan näkökulmasta.

Vähäisen käytön vuoksi Vuores Palvelu on päättänyt lopettaa ulkoalueiden langattomien yhteyksien tarjoamisen. Langattomat yhteydet poistuvat 30.4.2021.