Uutiset |

Vuoden 2022 jätetaksaesitykset nähtäville

Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 6.10.2021 asettaa vuoden 2022 jätetaksaesitykset nähtäville13.10.-11.11.2021 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntien ilmoitustauluille. Nähtäville tulevat kunnan ensisijaisen vastuun jätetaksan lisäksi kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa ja sako- ja umpikaivolietteiden sekä Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksat. Taksat hyväksytään nähtävillä olon jälkeen vielä jätehuoltolautakunnassa.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Kuljetus- ja käsittelykustannukset vaikuttavat jätemaksuihin

Jäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannusten perusteella. Kuljetuskustannukset nousevat keskimäärin 3,9 %, mutta kilpailutukset ja urakkasopimukset vaikuttavat hintoihin eri alueilla. Myös seka- ja biojätteen käsittelykustannukset nousevat.

Hintojen korotukset ovat maltillisia, ja osassa kunnissa joidenkin astiatyyppien tyhjennyshinnat laskevat hieman tai pysyvät ennallaan. Muutoksia on tulossa niin seka- kuin biojäteastioiden hintoihin. Esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Tampereen 140, 240, 360 ja 660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään astiakoosta riippuen 0,11-0,28 € hinnan korotusta per astiatyhjennys.

Pakkausjätteiden jätemaksuissa nousua – keräyspalvelut laajenevat

Pakkausjätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut laajenevat lähivuosina yhä useammille kiinteistöille uusien jätehuoltomääräysten velvoittamina. Muovinkeräys laajenee koko toimialueelle, mikä lisää kuljetuksia merkittävästi. Muovipakkauksia kerätään tällä hetkellä ainoastaan Tampereella, Pirkkalassa, Nokialla, Lempäälässä, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Orivedellä. Muovipakkausten 140 – 770 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään noin 30,5 % korotuksia. 140 –770 litran muovijäteastian tyhjennyshinta nousee noin 1,64 €. Muiden astiakokojen tyhjennyshintojen esitetään säilyvän ennallaan. Taksaan on tuotu uutena myös astiakohtaiset tyhjennyshinnat kaupunkiseudun ulkopuolisille alueille.

Kartonkipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään yleisempien astiakokojen osalta keskimäärin 1,6 –3,5%:n korotusta Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa ja Tampereella. Muissa kunnissa kartongin tyhjennyshinnat pysyvät entisellään. Lasipakkausten tyhjennyshinnat nousevat hieman astiatyypistä riippuen. Kolmen kuution syväkeräysastian tyhjennyshinta pysyy entisellään. Lasin ja metallin keräyksen esitetään edelleen jatkuvan maksuttomana niille kiinteistöille, jotka ovat mukana biojätteen erilliskeräyksessä.

Aluejätepisteen käyttäjien vuosimaksua esitetään nostettavaksi 4,2 %. Vakituisen asuinkiinteistön tai huoneiston vuosimaksu (alv 24 %) vuonna 2022 olisi 117,09 €, yksin asuvan 78,38 € ja vapaa-ajan asunnon 65,30 €.

Putkikeräysjärjestelmän taksaan maltillisia korotuksia

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän hintoihin esitetään maltillisia korotuksia. Pienkiinteistöasiakkaiden vuosittainen jätemaksu nousee 3 %, ja olisi 287,35 €/vuosi (alv 24 %) vuonna 2022. Enintään 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaille esitetään vastaavia korotuksia kuin pienkiinteistöasiakkaiden jätemaksuihin. Yli 15 huoneiston suurkiinteistöillä korotus olisi 5,4 % eli 3,16 €/asemakaavan mukainen kerrosneliömetri/vuosi (alv 24 %). Keskimäärin korotus yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöillä olisi 428 € eli huoneistoa kohti 10 € vuodessa.

Korotusesitykset johtuvat muun muassa perusmaksun sekä seka- ja biojätteiden käsittelyn korotuksista, jotka vaikuttavat myös muiden jätehuoltopalvelujen hintoihin. Putkikeräysjärjestelmää myös täydennetään lähikeräyspisteillä uusien erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Lisäksi putkijärjestelmän ylläpitokustannuksiin tehtiin indeksikorotukset.

Maatuvien puutarhajätteiden vastaanotto maksulliseksi

Enintään 2:n m3:sta maatuvia puutarhajätteitä ei jätekeskuksissa ole aiemmin peritty maksua. Vuoden 2022 jätetaksassa niiden vastaanoton esitetään kuitenkin muuttuvan maksulliseksi. Maatuvan puutarhajätteen vastaanottomaksuksi enintään 2 m3:n kuormille esitetään 5 € (alv 24 %). Maatuvan puutarhajätteen jatkokäsittelyprosessi muuttuu Koukkujärven biolaitoksen toiminnan alkaessa ja Tarastenjärven jätekeskuksen kompostointiprosessin alasajon myötä.

Perusmaksu nousee

Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 7,8 % kohonneiden kustannusten vuoksi. Erityisesti vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyn kustannukset ovat nousseet. Perusmaksulla katetaan tiedotus ja neuvonta, jäteasemat ja ekojätepisteet, biojätteen tuki, kotitalouden vaarallisten jätteiden käsittely sekä jätehuoltolautakunnan toiminnan kustannukset. Perusmaksua ei peritä toimialueella erikseen, vaan se sisältyy jätemaksuihin.

Pienten lietesäiliöiden kuljetusmaksut nousevat eniten

Pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin esitetään noin 17 %:n korotusta. Lietekuljetusurakoita on kilpailutettu vuoden 2021 aikana uudelleen 13 urakka-alueella. Kaiken kaikkiaan urakka-alueita on 17. Kilpailutuksen seurauksena tyhjennysten omakustannushinnat nousevat vuodelle 2022. Korotusesitykseen sisältyy myös niiden neljän urakka-alueen urakkasopimusten mukainen indeksikorotus, joiden kuljetusurakat jatkuvat vuonna 2018 solmittujen sopimusten mukaisesti.

Kuljetuskustannusten nousu painottuu lähes yksinomaan pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin. Suurempien yli 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin ei kilpailutuksen seurauksena kohdistu niin merkittäviä korotuspaineita. Yli 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuun esitetään 2,9 %:n korotusta. 

Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Vuoden 2022 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia.

Lietteen kuljetusmaksut koskevat kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Alueellisen jätehuoltolautakunnan esityslista 6.10.2021 https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_6102021

Lisätietoja

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362